Aktualitātes

04-09-2017 14:39

Vairāk nekā 200 cilvēki ar invaliditāti mācību gadu uzsāk Sociālās integrācijas valsts aģentūras izglītības iestādēs

Jauno mācību gadu Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk - SIVA) Koledžā un Jūrmalas profesionālajā vidusskolā sāk vairāk nekā 200 izglītojamie ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti.

Lasīt tālāk...

31-08-2017 13:58

SIVA Jūrmalas profesionālā vidusskola un Koledža sveic audzēkņus ar jauna mācību gada sākumu

4.septembris ir 2017./2018. mācību gada sākums SIVA Jūrmalas profesionālajā vidusskolā (JPV). Mācības akreditētās profesionālās izglītības programmās uzsāk izglītojamie, pēc kuru pabeigšanas iegūst profesionālo kvalifikāciju: datorsistēmu tehniķis, informācijas ievadīšanas operators, palīgšuvējs, pavāra palīgs, montāžas darbu atslēdznieks, veļas mazgātājs un gludinātājs, konditora palīgs, kā arī profesionālās kvalifikācijas pilnveides apliecību „Apdrukas tehnoloģijas”. Visas profesionālās izglītības programmas ir pieprasītas darba tirgū, to ilgums ir sākot no 3 mēnešiem līdz 4 gadiem. 

Lasīt tālāk...

18-08-2017 14:57

Izglītības iespējas SIVA Koledžā un Jūrmalas profesionālajā vidusskolā (video)

03-08-2017 14:34

SIVA Jūrmalas profesionālā vidusskola uzsāk pirmo profesionālās rehabilitācijas programmu florista kvalifikācijas iegūšanai

ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” (Nr.9.1.4.1/16/I/001) ietvaros š.g. 1.augustā uzsākas apmācības profesionālās tālākizglītības programmā “Floristikas pakalpojumi” ar iegūstamo kvalifikāciju “Florists”. SIVA Jūrmalas profesionālās vidusskolas vadītāja Valda Puiše dalībniekiem vēlēja sekmīgi apgūt izvēlēto programmu un sveica ar jauno mācību gadu, kas šogad netradicionāli sācies augustā. 

Lasīt tālāk...

27-06-2017 13:59

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darba devējus uz informatīvu pasākumu

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (turpmāk - SIVA) 28.jūnijā aicina Kurzemes reģiona darba devējus, izglītības un sociālās jomas pārstāvjus apmeklēt informatīvo pasākumu “Nodarbinātības un apmācību iespējas personām ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem”.

Informatīvais pasākums notiks Kuldīgā, Mākslas namā, 1905.gada ielā 6, no pulksten 10:00 – 14:30. 

Lasīt tālāk...

26-06-2017 15:41

Izmaiņas nūjošanas nodarbību grafikā!

No 20.06.2017. – 28.07.2017. grupu nodarbības nūjošanā darba dienās notiks no plkst. 8:00 – 9:00. Uz nodarbību jāierodas 10 - 15 minūtes ātrāk pie 152. kabineta.

26-06-2017 08:56

Par transportlīdzekļu iebraukšanu Jūrmalas pilsētas teritorijā

Cienījamie SIVA klienti!

Sociālās integrācijas valsts aģentūra atgādina, ka laika periodā no 1. aprīļa līdz 30. septembrim transportlīdzekļiem (automobiļiem un motocikliem) atļauts iebraukt īpaša režīma zonā Jūrmalā pec caurlaides saņemšanas, izņemot noteiktus gadījumus.

Sīkāku informāciju skatīti šeit.

22-06-2017 13:21

Priecīgus Līgo svētkus!

22-06-2017 13:09

SIVA ielīgo Jāņus

Ar teātra uzvedumu "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" Sociālās integrācijas valsts aģentūra (turpmāk - SIVA) ielīgo Jāņus. 

Klātesošos ar dziesmām priecēja SIVA ansamblis "Spārni".

Lasīt tālāk...