Par veselības apdrošināšanas polisēm
Apkalpojam cilvēkus ar visu veselības apdrošināšanas kompāniju polisēm. Jautājiet savai apdrošināšanas kompānijai, kuru no SIVA sniegtajiem pakalpojumiem tā atmaksā.
Tiešie sadarbības līgumi ir noslēgti ar:

Lai saņemtu apdrošināšanas kompānijas apmaksātus pakalpojumus, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un veselības apdrošināšanas polise, kā arī klienta grāmata (AS „Gjensidige Baltic” klientiem).