2020.gads

Sociālās integrācijas valsts aģentūras budžets 2020. gadam

Pamatojoties uz Labklājības ministrijas 2014.gada 16.janvāra noteikumu Nr.3 „Ziedojumu pieņemšanas un izlietošanas pamatnoteikumi Labklājības ministrijas padotībā esošajām iestādēm” 9.punktu informējam, ka Sociālās integrācijas valsts aģentūra 2020.gada 9 mēnešos ir saņēmusi ziedojumu – klientu vajadzībām kā ziedojumu saņēmusi daudzfunkcionālu krēslu ar vertikalizācijas funkciju no Ariadna Concierge.

2019. gads

Sociālās integrācijas valsts aģentūras budžets 2019. gadam

Pamatojoties uz Labklājības ministrijas 2014.gada 16.janvāra noteikumu Nr.3 „Ziedojumu pieņemšanas un izlietošanas pamatnoteikumi Labklājības ministrijas padotībā esošajām iestādēm” 9.punktu informējam, ka Sociālās integrācijas valsts aģentūra 2019.gada 12 mēnešos nav saņēmusi ziedojumus.