Cilvēkiem ar invaliditāti

Mūsu mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti un personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālo integrāciju, nodrošināt iespēju saņemt profesionālo rehabilitāciju un iegūt profesionālo vidējo vai pirmā līmeņa augstāko izglītību.

Cilvēkiem ar invaliditāti:

 • sniedzam profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus;
 • sekmējam dzīves kvalitātes uzlabošanu;
 • veicinām fizisko un garīgo veselību;
 • nodrošinām saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas;
 • veicinām iekļaušanos darba tirgū;
 • attīstām saikni ar sabiedrību.
Vides pieejamība:
 • Sociālās integrācijas valsts aģentūras telpas ir pilnībā pieejamas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, nodrošinot iespēju pārvietoties pa visiem ēkas stāviem, izmantot liftu, ērti iekļūt un izkļūt no ēkas, jo darbojas automātiskās durvis;
 • aģentūras telpās katrā stāvā ir speciāli pielāgota tualetes telpa personām ar funkcionāliem traucējumiem; 
 • klientiem ar kustību traucējumiem ir pieejamas pielāgotas pakalpojumu saņemšanas telpas, kā arī pielāgoti numuri;
 • trenažieru zāles aprīkojums ir daudzfunkcionāls un liela daļa trenažieru ir piemēroti arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tajā skaitā personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā;
 • baseins ir aprīkots ar speciālu pacēlāju, lai būtu pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem.     

 

Par mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem uzzināsiet, klikšķinot uz izvēlnes kreisajā lapas pusē.