Darbinieku kontaktinformācija

Direktore
Ilona Jurševska
Tālrunis: 67769890
E-pasts: Ilona.Jursevska@siva.gov.lv
Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
Pieņemšanas laiks: ceturtdienās no 15:00 - 17:00
 
Direktora vietniece profesionālās rehabilitācijas jomā/
Profesionālās piemērotības noteikšanas nodaļas vadītāja p.i.
Solveiga Kabaka
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
Pieņemšanas laiks: trešdienās no 14:00 - 16:00
Uz pieņemšanu aicinām pieteikties pa tālr. 28661302
 
Direktora vietniece sociālās rehabilitācijas jomā
Daiga Reinberga
Tālrunis: 67771045
E-pasts: Daiga.Reinberga@siva.gov.lv
Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
Pieņemšanas laiks: pirmdienās no 14:00 - 16:00
 
Direktora vietniece finanšu un IKT jomā
Gunta Apele
Tālrunis: 67771026; 67771025
Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
Pieņemšanas laiks: pirmdienās no 15:00 - 17:00
 
Finanšu nodaļa
Nodaļas vadītāja Aida Krivāne
Tālrunis: 67767519
Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
 
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Jana Briede
Tālrunis: 26438904
E-pasts: Jana.Briede@siva.gov.lv
Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015

Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļa
Nodaļas vadītāja Ilze Šulte
Tālrunis: 67771044
E-pasts: Ilze.Sulte@siva.gov.lv
Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
Pieņemšanas laiks: ceturtdienās no 14:00 - 16:00

Klientu izmitināšanas nodaļa
Nodaļas vadītāja Kristīne Kalniņa
Tālrunis: 67771009
Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
Pieņemšanas laiks: ceturtdienās no 14:00 - 16:00

Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļa
Nodaļas vadītāja Ludmila Jefimova
Tālrunis: 67771013, 29256581
E-pasts: Ludmila.Jefimova@siva.gov.lv
Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
Pieņemšanas laiks: otrdienās no 15:00 - 17:00

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļa
Nodaļas vadītāja Solvita Zviedre
Tālrunis: 67771034
E-pasts: Solvita.Zviedre@siva.gov.lv
Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
Pieņemšanas laiks: pirmdienās no 14:00 - 16:00
 
ESF projekts „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001
Projekta vadītāja Andra Dietlava
Tālrunis: 26424041
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Koledža
Vadītāja Inguna Zuševica
Tālrunis: 67718107
E-pasts: Inguna.Zusevica@siva.gov.lv
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
Pieņemšanas laiks: ceturtdienās no 10:00 - 12:00
 
Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļa
Nodaļas vadītāja Sanita Mollere
Tālrunis: 67811704
Adrese: Slokas iela 68, Jūrmala, LV-2015
Pieņemšanas laiks: trešdienās no 14:00 - 16:00
 
Auto apmācības un pielāgošanas eksperts
Normunds Smiltnieks
Tālrunis: 26419288
E-pasts: Normunds.Smiltnieks@siva.gov.lv
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
Pieņemšanas laiks: ceturtdienās no 14:00 - 16:00

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa
Nodaļas vadītāja Dace Šternberga
Tālrunis: 67771024
E-pasts: Dace.Sternberga@siva.gov.lv
Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015

Informācijas tehnoloģiju nodaļa
Nodaļas vadītājs Eduards Aļševskis
Tālrunis: 26041800
E-pasts: Eduards.Alsevskis@siva.gov.lv
Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015

Ēdināšanas pakalpojumu nodaļa
Nodaļas vadītāja Gaida Jevdokimova
Tālrunis: 67771007
E-pasts: Gaida.Jevdokimova@siva.gov.lv
Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015