2019. gads

21.02.2019 Sociālās integrācijas valsts aģentūras nekustamā īpašuma – telpas Nr.137 (noliktava), telpas Nr.138 (noliktava), telpas Nr.139 (tirdzniecības telpa), telpas Nr.140 (noliktava) ar kopējo platību 31,81 m2, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, kadastra numurs 13000111102001, un kustamas mantas nomas tiesības sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai ieguva Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VITERRAM”, reģistrācijas Nr.40203037629. 

2019.gada 29.oktobrī līgums ar SIA "VITTERAM" izbeigts.

12.02.2019. Sociālās integrācijas valsts aģentūra izsludina  rakstisku nomas tiesību izsoli par nekustamā īpašuma – telpas Nr.137 (noliktava), telpas Nr.138 (noliktava), telpas Nr.139 (tirdzniecības telpa), telpas Nr.140 (noliktava) ar kopējo platību 31,81 m2 (turpmāk – Nomas objekts), Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, kadastra numurs 13000111102001, un kustamas mantas, kas atrodas Nomas objektā, nomu: 

2018.gads

04.12.2018. Sociālās integrācijas valsts aģentūras izsludinātajā nomas objekta piedāvājuma atlasē telpu nomai Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā tiesības slēgt telpu nomas līgumu ieguva Daugavpils universitāte, reģistrācijas Nr.90000065985.

18.10.2018. Sludinājums par nekustamā īpašuma (telpu) nomu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Iznomāšanas pretendenta piedāvājums

09.03.2018. Sociālās integrācijas valsts aģentūras nekustamā īpašuma – telpas Nr. 174 ar kopējo platību 17,7 m2, kas atrodas ēkas Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, kadastra numurus 13000111102001, 1.stāvā, un kustamu mantu, kas atrodas telpā Nr.174, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, kadastra numurus 13000111102001, 1.stāvā, nomas tiesības zobārsta pakalpojuma sniegšanai ieguva Eduarda Vendes privātprakse zobārstniecībā, reģistrācijas kods 26045911496.

21.02.2018. Sociālās integrācijas valsts aģentūra izsludina rakstisku nomas tiesību izsoli par nekustamo īpašumu - telpu Nr.174 ar kopējo platību 17,7 m2, kas atrodas ēkas Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, kadastra numurus 13000111102001, 1.stāvā, un kustamu mantu, kas atrodas telpā Nr.174, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, kadastra numurus 13000111102001, 1.stāvā, zobārsta pakalpojuma sniegšanai.

2017.gads

10.01.2017. Sociālās integrācijas valsts aģentūras nekustamā īpašuma – telpas Nr.171 un telpas Nr.172 ar kopējo platību 35,5 m2, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, kadastra numurs 13000111102001, un kustamas mantas, kas atrodas telpās Nr.171 un Nr.172 Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, nomas tiesības manikīra, pedikīra, kosmetologa un friziera pakalpojumu sniegšanai ieguva pašnodarbināta persona Sanita Fabriciusa, PVN maksātāja reģistrācijas Nr.90011091649

02.01.2017. Sociālās integrācijas valsts aģentūra izsludina rakstisku nomas tiesību izsoli par nekustamo īpašumu - telpu Nr.171 un telpu Nr.172 ar kopējo platību 35,5 m2, kas atrodas ēkas Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, kadastra numurus 13000111102001, 1.stāvā un kustamu mantu, kas atrodas telpā Nr.171 un telpā Nr.172, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, kadastra numurus 13000111102001,1.stāvā.

2016.gads

29.12.2016. Sociālās integrācijas valsts aģentūra izsludina rakstisku nomas tiesību izsoli par nekustamo īpašumu - telpu Nr.171 un telpu Nr.172 ar kopējo platību 35,5 m2, kas atrodas ēkas Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, kadastra numurus 13000111102001, 1.stāvā un kustamu mantu, kas atrodas telpā Nr.171 un telpā Nr.172, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, kadastra numurus 13000111102001,1.stāvā.

10.05.2016. Sociālās integrācijas valsts aģentūras nekustamā īpašuma - telpas Nr.119 (atpūtas telpa) ar kopējo platību 26,1 m2, kas atrodas ēkā Dubultu prospektā 71, Jūrmalā (kadastra numurus 13000111102001),  2.stāvā un kustamas mantas - 5 (pieci) galdi, kas atrodas telpā Nr.119, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, nomas tiesības tirdzniecības vietas izvietošanai katras nedēļas otrdienā ieguva Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ERAN”, katras nedēļas svētdienā ieguva Nataliia Gunderchuk.

25.04.2016. Sociālās integrācijas valsts aģentūra izsludina rakstisku nomas tiesību izsoli par nekustamo īpašumu - telpa Nr.119 (atpūtas telpa) ar kopējo platību 26,1 m2, kas atrodas ēkā Dubultu prospektā 71, Jūrmalā (kadastra numurus 13000111102001), 2.stāvā un kustamu mantu - 5 (pieci) galdi, kas atrodas telpā Nr.119, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā.

Nomas tiesību izsoles kārtība:

Nomas tiesību izsoles kārtība

1.pielikums - Informācija par Nomas objektu un Mantiskajām vērtībām Dubultu prospektā 71, Jūrmalā
2. pielikums - Nomas pieteikums
3.pielikums - Nekustamā īpašuma un kustamas mantas nomas līguma projekts 
Pielikums līgumam

29.01.2016. Sociālās integrācijas valsts aģentūras nekustamā īpašuma - telpas Nr.119 (atpūtas telpa) ar kopējo platību 26,1 m2, kas atrodas ēkā Dubultu prospektā 71, Jūrmalā (kadastra numurus 13000111102001),  2.stāvā un kustamas mantas - 5 (pieci) galdi, kas atrodas telpā Nr.119, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, nomas tiesības tirdzniecības vietas izvietošanai katras nedēļas pirmdienā ieguva Sarmīte Linde.

20.01.2016. Sociālās integrācijas valsts aģentūra izsludina rakstisku nomas tiesību izsoli par nekustamo īpašumu - telpa Nr.119 (atpūtas telpa) ar kopējo platību 26,1 m2, kas atrodas ēkā Dubultu prospektā 71, Jūrmalā (kadastra numurus 13000111102001), 2.stāvā un kustamu mantu - 5 (pieci) galdi, kas atrodas telpā Nr.119, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā. Nomas tiesību izsoles kārtība:

20.01.2016. Sociālās integrācijas valsts aģentūras izsludinātajā nomas objekta piedāvājuma atlasē telpu nomai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā tiesības slēgt telpu nomas līgumu ieguva Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zvaigznājs”, reģistrācijas Nr.43603016259.

2015.gads

10.12.2015. Sociālās integrācijas valsts aģentūras nekustamā īpašuma – telpas Nr.137 (noliktava), telpas Nr.138 (noliktava), telpas Nr.139 (tirdzniecības telpa), telpas Nr.140 (noliktava) ar kopējo platību 31,81 m2, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, kadastra numurs 13000111102001, un kustamas mantas, kas atrodas telpās Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, nomas tiesības ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai ieguva Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „REMANI”, reģistrācijas Nr.40103948412.

20.11.2015. Sociālās integrācijas valsts aģentūras izsludinātajā nomas objekta piedāvājuma atlasē telpu nomai Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā tiesības slēgt telpu nomas līgumu ieguva Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „GRAND LATGALE”, reģistrācijas Nr.42403015228.

20.11.2015. Sociālās integrācijas valsts aģentūras izsludinātā nomas objekta piedāvājuma atlases organizēšana telpu nomai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā noslēgusies bez rezultāta.

20.11.2015. Sociālās integrācijas valsts aģentūras izsludinātā rakstiskā nomas tiesību izsole par nekustamā īpašuma - telpas Nr.119 (atpūtas telpa) ar kopējo platību 26,1 m2, kas atrodas ēkā Dubultu prospektā 71, Jūrmalā (kadastra numurus 13000111102001), 2.stāvā un kustamas mantas - 5 (pieci) galdi, kas atrodas telpā Nr.119, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, nomu noslēgusies bez rezultāta.

17.11.2015. Sludinājums par Jelgavas telpu nomu.

17.11.2015. Sociālās integrācijas valsts aģentūra izsludina  rakstisku nomas tiesību izsoli par nekustamā īpašuma – telpas Nr.137 (noliktava), telpas Nr.138 (noliktava), telpas Nr.139 (tirdzniecības telpa), telpas Nr.140 (noliktava) ar kopējo platību 31,81 m2, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, kadastra numurs 13000111102001, un kustamas mantas, kas atrodas telpās Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, nomu:        

12.11.2015. Sludinājums par Daugavpils telpu nomu.

10.11.2015. Sociālās integrācijas valsts aģentūras izsludinātā nomas objekta piedāvājuma atlases organizēšana telpu nomai Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā noslēgusies bez rezultāta.

05.11.2015. Sociālās integrācijas valsts aģentūra izsludina rakstisku nomas tiesību izsoli par nekustamo īpašumu - telpa Nr.119 (atpūtas telpa) ar kopējo platību 26,1 m2, kas atrodas ēkā Dubultu prospektā 71, Jūrmalā (kadastra numurus 13000111102001), 2.stāvā un kustamu mantu - 5 (pieci) galdi, kas atrodas telpā Nr.119, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā. Nomas tiesību izsoles kārtība:

02.11.2015 Sludinājums par Rēzeknes telpu nomu

02.11.2015 Sludinājums par Jelgavas telpu nomu

02.11.2015 Sludinājums par Daugavpils telpu nomu

30.11.2015. Sociālās integrācijas valsts aģentūras nekustamā īpašuma - telpas Nr.119 (atpūtas telpa) ar kopējo platību 26,1 m2, kas atrodas ēkā Dubultu prospektā 71, Jūrmalā (kadastra numurus 13000111102001),  2.stāvā un kustamas mantas - 5 (pieci) galdi, kas atrodas telpā Nr.119, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, nomas tiesības tirdzniecības vietas izvietošanai katras nedēļas trešdienā ieguva Valija Petrovsa, katras nedēļas ceturtdienā ieguva Edīte Jēkabsone, katras nedēļas piektdienā ieguva Oksana Hmeļova un katras nedēļas sestdienā ieguva Gaļina Bereznaja.

15.10.2015. Sociālās integrācijas valsts aģentūras izsludinātā rakstiskā nomas tiesību izsole par nekustamā īpašuma - telpas Nr.119 (atpūtas telpa) ar kopējo platību 26,1 m2, kas atrodas ēkā Dubultu prospektā 71, Jūrmalā (kadastra numurus 13000111102001), 2.stāvā un kustamas mantas - 5 (pieci) galdi, kas atrodas telpā Nr.119, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, nomas tiesību izsoles kārtība:

19.08.2015. Sociālās integrācijas valsts aģentūras izsludinātā nomas objekta piedāvājuma atlases organizēšana telpu nomai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā noslēgusies bez rezultāta.

22.07.2015 Sludinājums par Jelgavas telpu nomu

05.06.2015. Sociālās integrācijas valsts aģentūras izsludinātā rakstiskā nomas tiesību izsole par nekustamā īpašuma Amulas ielā 6, Jūrmalā, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 13000111308) ar kopējo platību 1268 mun uz zemes vienības esošas ēkas (kadastra apzīmējums 13000111308001) ar kopējo platību 426,8m2, kustamas un nekustamas mantas, kas atrodas ēkā Amulas ielā 6, Jūrmalā, nomu noslēgusies bez rezultāta.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra izsludina rakstisku nomas tiesību izsoli par nekustamā īpašuma Amulas ielā 6, Jūrmalā, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 13000111308) ar kopējo platību 1268 mun uz zemes vienības esošas ēkas (kadastra apzīmējums 13000111308001) ar kopējo platību 426,8m2, kustamas un nekustamas mantas, kas atrodas ēkā Amulas ielā 6, Jūrmalā, nomu. Pieteikumus dalībai jāiesniedz personīgi līdz 2015.gada 12.jūnijam plkst.17:00, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, 137.kabinetā. Papildus informācija:

 

2014.gads

08.12.2014. Sociālās integrācijas valsts aģentūras izsludinātā atkārtotā rakstiskā telpu nomas tiesību izsole par nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 71, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 13000111102001) telpas Nr.2 iznomāšanu noslēgta bez rezultātiem.

26.11.2014. Sociālās integrācijas valsts aģentūra izsludina atkārtotu rakstisku telpu nomas tiesību izsoli par nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 71, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 13000111102001) telpas Nr.2 iznomāšanu. Pieteikumus dalībai jāiesniedz personīgi līdz 2014.gada 5.decembrim plkst.17:00, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, 137.kabinetā. Papildus informācija:

16.10.2014.  Sociālās integrācijas valsts aģentūras izsludinātā rakstiska telpu nomas tiesību izsole par nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 71, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 13000111102001) telpas Nr.2 iznomāšanu noslēgta bez rezultātiem.

06.10.2014. Sociālās integrācijas valsts aģentūra izsludina rakstisku telpu nomas tiesību izsoli par nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 71, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 13000111102001) telpas Nr.2 iznomāšanu. Pieteikumus dalībai jāiesniedz personīgi līdz 2014.gada 13.oktobrim plkst.17:00, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, 137.kabinetā. Papildus informācija: 

 

2013.gads

  • 2013. gada 31. maija izsolē telpas Slokas ielā 61, Jūrmalā, ar kopējo platību 86,54 m2, kadastra numurs 13000103703002, nomas tiesības ieguva sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dr.Leopolds".
  • 2013.gada 28.maija izsolē telpas (zobārsta kabinets), Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, ar kopējo platību 17.7 m2, kadastra numurs 13000111102001, nomas tiesības ieguva SIA "I.Henkuzenas privātprakse".
  • 2013.gada 27.maija izsolē telpu (kosmetologa un friziera kabineti), Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, ar kopējo platību 35.5 m2, kadastra numurs 13000111102001, nomas tiesības ieguva SIA "Lavin".