Aktualitātes

Aicinām nākt apgūt jaunas prasmes kādā no neformālās izglītības programmām

05-08-2020 10:58

Aicinām pieteikties SIVA īstenotajā ESF projektā*, lai apgūtu jaunas dzīvē noderīgas un darba tirgū nepieciešamas prasmes!

Raksti - sivaprojekts@siva.gov.lv vai zvani - 26385047.


(SIVA īstenotā ESF projekta personāla izveidotais video, kurā personas ar GRT tiek aicinātas nākt apgūt jaunas prasmes)

(SIVA īstenotā ESF projekta dalībnieks demonstrē projekta laikā apgūtās prasmes)

*ESF projekts Nr. 9.1.4.1/16/I/001 „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”

Iet atpakaļ