Aktualitātes

Aicinām pieteikties uz bezmaksas apmācībām specializētajā darbnīcā

02-05-2012 15:14

Aicinām pieteikties uz bezmaksas apmācībām specializētajā darbnīcā, kur varēs apgūt:

  • šūšanu un izšūšanu ar šujmašīnu;
  • auduma vai apsveikuma kartīšu apdruku;
  • grāmatu vai dokumentu iesiešanu.

Apmācību dalībnieki tiek nodrošināti ar:

  • 5 mēnešu apmācībām;
  • psihologa un sociālā pedagoga atbalstu;
  • ēdināšanu;
  • transporta pakalpojumiem uz un no nodarbībām.

Tiek gaidīti cilvēki, kuri nav apguvuši profesiju un cilvēki ar invaliditāti.
Vairāk informācijas pa tālruni 67765090, mob. tālr. 26548750.

Specializētā darbnīca tiek īstenota ESF projekta „Dienas nodarbinātības centrs – specializētā darbnīca”
Nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/054 ietvaros sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru.

Iet atpakaļ