Aktualitātes

Informatīvā diena sociālo dienestu darbiniekiem

23-10-2018 13:59

Informatīvā diena sociālo dienestu darbiniekiem

Sociālās integrācijas valsts aģentūras telpās š.g. 10. un 23. oktobrī norisinājās informatīvās dienas Latvijas Sociālo dienestu darbiniekiem, kuru laikā tika izskatīti jautājumi par dokumentu sagatavošanu sociālās rehabilitācijas pakalpojumam personām ar funkcionālajiem traucējumiem, politiski represētām personām un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un cietušajām personām, tika izskatīti gan sociālās rehabilitācijas statistikas, gan ilgstošas sociālās aprūpes statistikas dati, Bartela indeksa izmantošana klientu novērtēšanā, kā arī tika izrunātas biežāk pieļautās kļūdas, tika sniegta informācija, kā izvirzīt sociālās rehabilitācijas mērķi, lai tas būtu efektīvs un sasniedzams, tika sniegta izglītojoša informācija par jēdzienu pielāgota vide. Informatīvās dienas dalībniekiem tika dota iespēja pašiem uzdot sev interesējošos jautājumus, uz kuriem atbildes sniedza gan Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas darbinieki, Rehabilitācijas
pakalpojumu nodaļas darbinieki un Sociālās integrācijas valsts aģentūras juriskonsulte.

Informatīvajās dienās piedalījās 202 sociālie darbinieki no sešdesmit deviņiem Latvijas sociālajiem dienestiem.

 

Iet atpakaļ