Aktualitātes

Informatīvā diena sociālo dienestu darbiniekiem

10-10-2018 09:31

Informatīvā diena sociālo dienestu darbiniekiem

Šodien, 10.oktobrī, Sociālās integrācijas valsts aģentūras telpās no plkst. 10:00 līdz plkst. 14:00 norisinājās informatīvā diena Latvijas Sociālo dienestu darbiniekiem, kuras laikā tika izskatīti jautājumi par dokumentu sagatavošanu sociālās rehabilitācijas pakalpojumam personām ar funkcionālajiem traucējumiem, politiski represētām personām un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un cietušajām personām, tika izskatīti gan sociālās rehabilitācijas statistikas, gan ilgstošas sociālās aprūpes statistikas dati, Bartela indeksa izmantošana klientu novērtēšanā, kā arī tika izrunātas biežāk pieļautās kļūdas, tika sniegta informācija kā izvirzīt sociālās rehabilitācijas mērķi, lai tas būtu efektīvs un sasniedzams, tika sniegta izglītojoša informācija par jēdzienu pielāgota vide. Informatīvās dienas dalībniekiem tika dota iespēja pašiem uzdot sev interesējošos jautājumus, uz kuriem atbildes sniedza gan Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas darbinieki, Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļas darbinieki un Sociālās integrācijas valsts aģentūras juriskonsulte.

Informatīvajā dienā piedalījās 105 sociālie darbinieki no trīsdesmit astoņiem Latvijas sociālajiem dienestiem. Nākamā informatīvā diena Sociālo dienestu darbiniekiem plānota š.g. 23.oktobrī.

 

Iet atpakaļ