Aktualitātes

Izmaiņas SIVA pakalpojumu cenrādī

19-07-2019 13:38

 
Cien., klient!
Rīt, 20.jūlijā, stāsies spēkā jaunais SIVA sniegto pakalpojumu cenrādis.
Lūdzam ņemt vērā, ka:
- iepriekš rezervēto un vēl neapmaksāto pakalpojumu cenas tiks aprēķinātas saskaņā ar jauno cenrādi;
- iepriekš 100% apmaksāto, bet vēl nesaņemto, pakalpojumu cenas paliks nemainīgas.
 
Dear Client!
Tomorrow – 20th of July – will enter into force the new Price List of SIVA provided services.
Please note that:
- prices of previously reserved and not yet paid services will be calculated according to the new price list;
- the prices of services which are fully paid, but not received yet, will remain unchanged.
 
Уважаемый клиент!
Завтра 20 июля вступает в силу новый прейскурсант платных услуг Государственного агенства социальной интеграции.
Просим принять во внимание, что:
- цены ранее зарезервированных и ещо не оплаченных услуг будут рассчитываться в соответствии с новым прейскурантом;
- услуги которые еще не использование но оплаченны в 100% размере останутся неизменными.

2019.gada 16.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.336 “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1002 “Sociālās integrācijas valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis””.

Iet atpakaļ