Aktualitātes

Noskaidro savu profesionālo piemērotību un nāc mācīties!

30-07-2020 07:48

Personām ar garīga rakstura traucējumiem piedāvājam apgūt tādas dzīvei derīgas un darba tirgum nepieciešamas prasmju programmas kā „Trauku novākšana”, “Trauku mazgāšana, spodrināšana”, “Augļu un dārzeņu šķirošana”, „Preču ievietošana tirdzniecības zālē”, “Preču kraušana noliktavā”. Ikvienam, kurš pabeidz prasmju programmu, ESF projekts nodrošina nepieciešamo atbalstu un konsultācijas, lai uzsāktu patstāvīgu dzīvi, nodarbinātību vai uzsāktu darba meklējumus.

Kam? Personām ar garīga rakstura traucējumiem no 15 gadiem līdz pensijas vecumam

Pasākuma norises datumi:
  • 17.08.2020.-26.08.2020.
  • 07.09.2020.-16.09.2020.
  • 21.09.2020.-30.09.2020.
  • 05.10.2020.-14.10.2020.

Vēl šovasar personām ar garīga rakstura traucējumiem ir iespēja pieteikties uz pasākumu, ko sauc par profesionālās piemērotības noteikšanu.

Profesionālās piemērotības noteikšana ir līdz 10 dienām ilgs pasākums personām, kuras vēlas apgūt kādu no prasmju programmām.

Profesionālās piemērotības noteikšanas laikā speciālistu komanda (psihologs, karjeras konsultants, ārstniecības personas, fizioterapeits, ja nepieciešams, iesaistot citus speciālistus) noskaidro personas:
  • veselības stāvokli un funkcionālos traucējumus, kas ierobežo darbspējas, ņemot vērā arī personas iesniegtajos medicīniskajos dokumentos norādīto informāciju;
  • psiholoģisko stāvokli;
  • mērķtiecību, motivāciju un spējas apgūt jaunas prasmes un zināšanas;
  • iepriekš iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas;
  • spējas mācīties un strādāt konkrētā profesionālās darbības jomā, pamatojoties uz teorētisku un praktisku izmēģinājumu rezultātiem personai ieteicamā profesionālās darbības jomā;
  • sociālo situāciju, sociālās prasmes, pašaprūpes un higiēnas iemaņas.

Mēs Tevi gaidām, vari vēl paspēt! Lai ar mums sazinātos, zvani - 26385047 vai 29459928.

Dalības maksa: Bezmaksas

Pasākuma norises vieta: Jūrmala

Projekta dalībniekiem profesionālās piemērotības noteikšanas un mācību laikā prasmju apmācība, ēdināšana, izmitināšana un sociālpsiholoģiskais atbalsts tiek nodrošināts no Eiropas Savienības fonda projekts Nr.9.1.4.1/16/I/001 „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” līdzekļiem.

   

Iet atpakaļ