Aktualitātes

Pieredzes apmaiņas vizītē SIVA ierodas viesi no Igaunijas profesionālās rehabilitācijas centra “Astangu”

18-10-2019 16:46

17. un 18.oktobrī, Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA) viesojās Igaunijas profesionālās rehabilitācijas centra “Astangu” pārstāvji, lai gūtu ieskatu SIVA sniegto pakalpojumu klāstā.
Pieredzes apmaiņas vizītes laikā SIVA viesus informēja gan par SIVA izglītības iestāžu profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem, gan par SIVA sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, kā arī par SIVA īstenotajiem ESF projektiem. Arī profesionālās rehabilitācijas centra “Astangu” pārstāvji prezentēja savu iestādi, tās funkcijas un veicamos uzdevumus.
Viesi apskatīja SIVA izglītības iestādes un viesojās nodarbībās, iepazina audzēkņu un studentu veidotos darbiņus, kā arī izmēģināja dažus ESF projekta Nr. 9.1.4.1./16/I/001 “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedībā” ietvaros iegādātās Eiropā pazīstamās darbspēju novērtēšanas metodes MELBA & IDA uzdevumus.
Profesionālās rehabilitācijas centra “Astangu” sociālajiem darbiniekiem, konsultantiem un pakalpojumu speciālistiem papildus bija iespēja ielūkoties dažādās procedūru un mācību klasēs, laboratorijās, dienesta viesnīcas telpās un dalīties pieredzē ar SIVA ekspertiem (sociālo darbinieku, psihologu, ergoterapeitu, fizioterapeitu), lai iegūtu plašāku redzējumu un detalizētākas atbildes uz interesējošiem jautājumiem.
“Astangu” centra pārstāvji vizītes beigās atzina, ka ir ieguvuši vērtīgu pieredzi un pozitīvus iespaidus, jaunas idejas un iedvesmu. Savukārt SIVA speciālisti uzzināja par Igaunijas profesionālās rehabilitācijas centru “Astangu” un varēja salīdzināt SIVA un “Astangu” pakalpojumus un to rezultātus, piemēram, SIVA tālāku attīstības iespēju pilnveidei, varētu pārņemt pieredzi, piesaistot mūzikas, radošu mākslu pasniedzējus un logopēdu, kas ikdienā sniegtu papildu atbalstu personu ar invaliditāti traucējumu mazināšanai. Vizītes noslēgumā abas puses secināja, ka gan Latvijā, gan Igaunijā, sniedzot profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus, saskaramies ar līdzīgiem izaicinājumiem. Tikšanās ietvaros viesi un SIVA speciālisti vienojās, ka jāturpina iesāktā sadarbība, lai varētu gūt jaunas zināšanas un prasmes, kā arī, iespējams, veidotu pieredzes apmaiņas braucienus, iesaistot mācībspēkus un audzēkņus.

Iet atpakaļ