Aktualitātes

Projekta ”Profesionālās izglītības atbalsta sistēmas izveide sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem” semināri

04-07-2012 14:18

12. jūnijā ar prezentāciju par SIVA darbību un projekta 5. aktivitātes „Apmācību sistēmas pilnveide un aprobācija jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem” galvenajiem uzdevumiem viesojāmies Rēzeknē un Daugavpilī, 26. jūnijā - Madonā un Jēkabpilī, 27. jūnijā – Cīravā.

Katrā no semināra vietām savu referātu prezentēja arī konkrētajā reģionā projektā iesaistītā persona. Pēc oficiālās daļas semināra dalībnieki dalījās pieredzē un diskutēja par aktuālajiem jautājumiem darbā ar jauniešiem invalidiem, kuriem ir funkcionālie traucējumi.

Iet atpakaļ