Aktualitātes

Rudens izlaidums SIVA - projekta dalībnieki pabeidz piecas profesionālās tālākizglītības programmas

23-10-2019 16:33

Rudens izlaidums SIVA – projekta dalībnieki pabeidz piecas profesionālās tālākizglītības programmas ESF projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001

Ir klāt skaistais rudens ar gājputniem un zeltainu lapu birumu un arī mūsu projekta vienpadsmitais izlaidums ar absolventiem un ceļa vārdu virtenēm. Pēdējo reizi ESF projekts īstenoja profesionālās tālākizglītības programmas “Dārzkopis” un “Noliktavas darbinieks”.

Dārzkopji mācības uzsāka š.g. 15.aprīlī un mācījās 6 mēnešus (960 stundas). Programmas ietvaros vairāk par mēnesi katrs audzēknis aizvadīja prakses vietās pie darba devējiem – gan Ventspilī, kopjot parku un pilsētas puķu dobes, gan Liepājā, liekot lietā skolā iegūtās zināšanas un padarot jaukāku pilsētu. Kvalifikācijas eksāmenu visi audzēkņi nokārtoja labi un eksāmena komisija atzinīgi novērtēja dārzkopju iegūtās zināšanas un praktisko veikumu.
Noliktavas darbinieki mācības uzsāka 8.aprīlī. Tāpat kā dārzkopji, arī noliktavas darbinieki, vairāk par mēnesi pavadīja prakses vietās. Par prakses iespējām mums milzīgs paldies jāsaka veikalu tīklam RIMI Latvia, kas nodrošināja prakses vietas gan Talsos, gan Jūrmalā. Mācības noslēdzās ar ļoti labi nokārtotiem kvalifikācijas eksāmeniem.
18.oktobrī rudens izlaidums arī trim prasmju programmu dalībniekiem, kuri veiksmīgi pabeidza mācības neformālās izglītības prasmju programmās “Ziepju izgatavošana” un “Trauku novākšana”. Šiem projekta dalībniekiem mācības ilga sešus un četrus mēnešus. Mācību laikā audzēkņi padziļināti apguva prasmi izgatavot ziepes ar īpašām tehnoloģijām. Trauku mazgātāji apguva virtuves darba prasmes. Darbojoties praktiskajās nodarbībās mūsu skolas virtuvē, dalībnieki pierādīja, ka spēj izprast dotos uzdevumus un darboties patstāvīgi, par ko mums īpašs lepnums.
Vēl sešus mēnešus pēc apmācību programmas beigšanas projekta dalībnieki saņems atbalstu darba meklēšanā, ko sniegs karjeras konsultants.

Iet atpakaļ