Aktualitātes

SIVA darbinieki dalās pieredzē ar LKAAA biedriem

21-08-2020 15:20

Š.g. 19.augustā Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) izglītības iestādēs viesojās Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas (LKAAA) biedri, lai uzzinātu SIVA speciālistu pieredzi, strādājot ar cilvēkiem ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti, sniedzot atbalstu karjeras attīstībai.

SIVA pārstāvji pastāstīja par izglītības iespējām Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un koledžā, profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu, karjeras konsultanta sniegto atbalstu prakses un darba vietu meklēšanā, SIVA ārstniecības personāla rūpēm par klientu veselības uzturēšanu, brīvā laika pavadīšanas daudzveidību, kā arī auto apmācības un transportlīdzekļa pielāgošanas pakalpojumiem.

 

SIVA īstenotā ESF projekta Nr.9.1.4.1./16/I001 “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” speciālisti pastāstīja par neformālās izglītības programmām un pieredzi darbā ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

 

Lai viesi gūtu lielāku izpratni par SIVA sniegtajiem pakalpojumiem, LKAAA biedriem bija iespēja ielūkoties dažās nodarbībās un praktisko mācību telpās, izmēģināt dažus uzdevumus, kurus SIVA speciālisti veic, lai noteiktu klientu stiprās puses.

     

Auto apmācības praktiskās braukšanas instruktors pastāstīja par autovadītāju apmācību, kā arī aicināja viesus apskatīt SIVA pielāgoto auto apmācības transportlīdzekli.

 

SIVA kolektīvs priecājas, ka aizvien vairāk izglītības iestādes un dažādu jomu speciālisti interesējas par iekļaujošās izglītības iespējām un izaicinājumiem, un ir gatavi dalīties savās zināšanās un pieredzē arī ar citiem interesentiem.

Uzziņai:
Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžā un Jūrmalas profesionālajā vidusskolā personām ar invaliditāti ir iespēja apgūt dažādu līmeņu kvalifikāciju vai pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību par valsts budžeta līdzekļiem.
Sociālās integrācijas valsts aģentūra sākot ar š.g. 20.janvāri ir Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas biedrs. Šīs sadarbības ietvaros SIVA speciālistiem ir iespēja paplašināt savas profesionālās zināšanas karjeras atbalsta kontekstā, kā arī dalīties savā pieredzē ar LKAAA biedriem, lai veicinātu izpratni par specifiku darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti, prognozējamo invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem
.

Iet atpakaļ