Aktualitātes

SIVA izglītības iestādes piedalās izstādē "IZGLĪTĪBA un KARJERA 2019"

29-03-2019 11:18

Šodien, 29.martā, Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Koledžas un Jūrmalas profesionālās vidusskolas (JPV) pārstāvji piedalās izglītības iestāžu izstādē “IZGLĪTĪBA un KARJERA 2019”. Izstāde norisinās Rēzeknes novada pašvaldības telpās – Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, laikā no plkst. 10:00 līdz 15:00.

Izstādē piedalās gan profesionālās un augstākās izglītības iestādes no visas Latvijas, gan citas iestādes, piem., Nodarbinātības un valsts aģentūra. Izstādes apmeklētājiem ir iespēja klātienē iegūt informāciju gan par SIVA Koledžas studiju programmām, gan par JPV mācību programmām. Papildus ikviens interesents tiek informēts arī par SIVA īstenotā ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācijas nodarbinātībā un sabiedrībā” ietvaros izveidotajām prasmju programmām un par profesionālās piemērotības noteikšanu.

Mācīties/ studēt SIVA izglītības iestādēs var gan par valsts budžeta līdzekļiem, gan privātajiem līdzekļiem.

SIVA piedāvā studiju un mācību programmas, kas ir piemērotas personām ikvienā darbspējas vecumā! SIVA profesionālie un pieredzējušie pasniedzēji nodrošina individuālu pieeju ikvienam studentam/ audzēknim. Pirms studiju/ mācību programmas sākuma SIVA veic testus par cilvēkam piemērotu profesiju, studiju/ mācību laikā sazinās ar darba devējiem un atrod studentiem/audzēkņiem prakses vietu, 6 mēnešus pēc studiju/mācību programmas absolvēšanas SIVA uztur saikni ar darba devēju un sniedz nepieciešamās konsultācijas. Studiju/ mācību laikā tiek piedāvātas arī saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, piem., sporta pulciņš, ansamblis “Spārni”, fonotekārais pulciņš, galda spēles, datorklases, atpūtas telpa pie dienesta viesnīcas u.tml.

Mācību telpas un apkārtējā vide SIVA izglītības iestādēs ir iekārtota atbilstoši visiem mūsdienu standartiem. Studiju/ mācību laikā studentiem/ audzēkņiem, kuri mācās par valsts budžeta līdzekļiem, tiek nodrošināts sociālpsiholoģiskais un medicīniskais atbalsts - psihologa un sociālā darbinieka konsultācijas un nodarbības; ārsta, ergoterapteita, fizioterapeita un citu speciālistu konsultācijas; aprūpētāju palīdzība; kā arī tiek nodrošināta ēdināšana un dzīvošana dienesta viesnīcā. Studentiem/ audzēkņiem ar īpašām vajadzībām tiek izstrādāts individuāls rehabilitācijas plāns.

Mācību un studiju laikā personām ar invaliditāti valsts nodrošina arī autovadīšanas apmācības.

Informāciju par izglītības iespējām Jūrmalas profesionālajā vidusskolā aicinām skatīt - šeit.
Informāciju par izglītības iespējām SIVA Koledžā aicinām skatīt - šeit.
 

Iet atpakaļ