Aktualitātes

SIVA turpina enerģiski sniegt profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros

29-07-2020 12:49

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (turpmāk - SIVA) ir Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk - NVA) sadarbības partneris un turpina īstenot profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu ESF projekta Nr. 9.1.1.1/15/I/001 “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (turpmāk – NVA Projekts*) klientiem.

Uz profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu SIVA ierodas NVA reģistrēti bezdarbnieki, lai kopā ar NVA Projekta komandu izvērtētu savas karjeras iespējas, novērtētu prasmes un zināšanas, lai ātrāk atrastu darbu. Vasaras sezonā, ievērojot COVID-19 ierobežojošos pasākumus, NVA Projekta komanda pakalpojumu organizē arī brīvā dabā.

Ja esi bezdarbnieks un šobrīd nespēj pats orientēties darba tirgus piedāvājumā – vērsies tuvākajā NVA filiālē un lūdz atbalstu darba meklēšanā!

          
          
* NVA Projekta aktivizācijas pasākums “Profesionālās piemērotības noteikšana” tiek īstenots sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru un tā ietvaros tiek veikta profesionālās piemērotības noteikšana ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti, ilgstošajiem bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem vai ilgstošajiem bezdarbniekiem, kuri veselības pārbaudes pasākuma ietvaros saņēmuši rekomendāciju veikt profesionālās piemērotības noteikšanu.

Iet atpakaļ