Aktualitātes

Svarīga informācija valsts apmaksātā sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmējiem!

16-06-2020 15:13

Cien. klient!

Ņemot vērā to, ka personas pēc darbspējīgā vecuma, politiski represētās personas un Černobiļas Atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušās personas joprojām atrodas riska grupā, valsts apmaksātais sociālās rehabilitācijas pakalpojums šīm personām piesardzības apsvērumu dēļ pagaidām netiks atsākts.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) no 3.jūnija, ievērojot stingrus piesardzības pasākumus un paredzot pieļaujamu klientu uzņemšanas plūsmu, pakāpeniski atsāka klientu darbspējas vecumā uzņemšanu, lai sniegtu valsts apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu.

Tiklīdz būs iespējams, sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana tiks atsākta arī citām SIVA sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēju grupām. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai SIVA tīmekļvietnē vai sociālajos tīklos!

Pateicamies par sapratni!

Iet atpakaļ