Koledžas foto

Koledža

Pie mums - Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžā - varat iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Ar iegūtajām zināšanām būsiet konkurētspējīgs darba tirgū un varēsiet turpināt studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās citās augstskolās.

Kas studē SIVA Koledžā?

 • jaunieši pēc vidusskolas;
 • jaunieši pēc profesionālās vidusskolas;
 • pieaugušie ar vidējo izglītību;
 • citu augstskolu absolventi,kuri vēlas aktualizēt savas zināšanas vai mainīt specialitāti.

Priekšrocības:

 • cilvēkiem ar invaliditāti iespēja studēt par valsts līdzekļiem;
 • iespēja izvēlēties sev vēlamo studiju formu – pilna laika klātiene vai nepilna laika klātiene;
 • mācību telpas un apkārtējā vide ir iekārtota atbilstoši visiem mūsdienu standartiem, tajā skaitā - pilnībā pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Mēs piedāvājam:

 • studijas augsti kvalificētu pasniedzēju, savas nozares speciālistu vadībā;
 • iespēju izmantot modernu bibliotēku ar jaunākajiem mācību materiāliem;
 • karjeras veidošanas speciālista palīdzību, atrodot prakses un/vai darba vietu;
 • speciālistu - ārsta, ergoterapeita, fizioterapeita, psihologa, sociālā darbinieka u.c. atbalstu;
 • veselības uzlabošanas vai nostiprināšanas procedūras;
 • iesaistīties studentu pašpārvaldē, kurā varat aizstāvēt studentu intereses skolā un sabiedrībā, kā arī organizēt pasākumus;
 • plašas iespējas aktīvai brīvā laika pavadīšanai, piemēram, pie mums ir vokālais ansamblis, dažādas sporta nodarbības, baseins, trenažieru zāle, tiek rīkoti tematiskie vakari;
 • ēdināšanu;
 • izmantot mājīgu dienesta viesnīcu.

Par mācību programmām lasiet šeit.
Par uzņemšanas kārtību un noteikumiem lasiet šeit

Koledžas studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumi:

Programmas:
 • Grāmatvedība un nodokļi;
 • Mārketings un tirdzniecība.
Programmas:
Programma: Cilvēku resursu vadība.
 
Programma: Viesnīcu servisa vadība.
 
Programma: Surdotulks.

Laipni lūdzam ATVĒRTO DURVJU DIENĀ Slokas ielā 61, Jūrmalā

09.maijā no plkst.10:30 – 15:00

Iespēja ielūkoties Jūrmalas profesionālās vidusskolas ikdienā:

 • vidusskolas mācību procesa organizēšana, plānošana un nodrošināšana;
 • atbalsta personāla darbs ar klientiem (piem., sociālo darbinieku, karjeras konsultanta u.c. speciālistu);
 • profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma sniegšana (pakalpojums, kura ietvaros speciālisti izvērtē mācīties gribētāja  vispārējās spējas un zināšanas, prasmes un iemaņas, veselības stāvokli un iesaka, kāda profesija cilvēkam ir vispiemērotākā);
 • vidusskolas telpu (t.sk., dienesta viesnīcas) apskate.

Iespēja ielūkoties SIVA Koledžas ikdienā:

 • koledžas studiju procesa organizēšana, plānošana un nodrošināšana;
 • atbalsta personāla darbs ar klientiem (piem., sociālo darbinieku, karjeras konsultanta u.c. speciālistu);
 • koledžas telpu (t.sk., dienesta viesnīcas) apskate.

Papildus informācija un pieteikšanās par tālruni +371 26438904 vai e-pastu jana.briede@siva.gov.lv. Pieteikšanās grupām pa e-pastu ppn@siva.gov.lv.

Aicinām piedalīties interesentus! Vairāk informācijas ŠEIT!