Sociālās integrācijas valsts aģentūras darbu nosaka likumi, Ministru kabineta noteikumi un citi normatīvie akti par valsts iestāžu darbību, kā arī normatīvie akti par sociālās un profesionālās rehabilitācijas sniegšanu cilvēkiem ar invaliditāti. Šajā sadaļā atradīsiet normatīvos dokumentus, kuros aprakstīts, kādu palīdzību cilvēkiem ar prognozējamu invaliditāti un cilvēkiem ar invaliditāti sniedz valsts, lai tie atgrieztos sabiedrībā un darba tirgū, un kādu lomu šī mērķa sasniegšanā pilda SIVA.

LR Ministru kabineta noteikumi un rīkojumi

Iekšējie normatīvie akti

Uzvedības un kārtības noteikumi

Uzņemšana

Jūrmalas profesionālās vidusskolas normatīvie akti

SIVA Koledžas normatīvie akti