Sociālās rehabilitācijas iespējas Zolitūdes traģēdijā cietušajiem

Ja Zolitūdes traģēdijas rezultātā iegūta saslimšana (trauma), kas izraisījusi funkcionālus traucējumus, arī pēc 2014.gada 31.decembra ir iespējams saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus SIVA prioritārā vai steidzamības kārtā un/vai rindas kārtībā kā persona ar funkcionāliem traucējumiem.

Lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, cilvēkam, pirmkārt, jāvēršas pie sava ģimenes vai ārstējošā ārsta, un ārstam jāsniedz atzinums par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību.

I. Pakalpojumu saņemšanai prioritārā kārtā, ja saslimšanas dēļ iegūta prognozējamā invaliditāte un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) apstiprinātajā personas individuālajā rehabilitācijas plānā noteikta sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamība.

Ārsta atzinumā jānorāda:                                 

  1. funkcionālo traucējumu izraisījušās pamatdiagnozes kods (saslimšana, kas izraisījusi funkcionālus traucējumus) un informācijas par blakussaslimšanām;
  2. informācija par medicīnisko kontrindikāciju neesamību vai esamību;
  3. ka sociālās rehabilitācijas pakalpojumi nepieciešami prioritārā kārtā.

Saņemtais atzinums ar tam pievienotu VDEĀVK apstiprinātā individuālā rehabilitācijas plāna kopiju jāiesniedz pašvaldības (kurā deklarēta Jūsu dzīvesvieta) sociālajā dienestā.

II. Pakalpojumu saņemšanai steidzamības kārtā 6 (sešu) mēnešu laikā pēc medicīniskās rehabilitācijas saņemšanas ārsta atzinumā jānorāda:

  1. funkcionālo traucējumu izraisījušās pamatdiagnozes kods (pirmreizēja saslimšana, kas izraisījusi funkcionālus traucējumus) un informācijas par blakussaslimšanām;
  2. informācija par medicīnisko kontrindikāciju neesamību vai esamību;
  3. ka pirmreizējas saslimšanas dēļ, kas izraisījusi funkcionālus traucējumus, saņemta medicīniskā rehabilitācija, jānorāda medicīniskās rehabilitācijas saņemšanas laiks, un, ka sociālās rehabilitācijas pakalpojumi nepieciešami steidzamības kārtā.

Saņemtais  atzinums ar tam pievienotu izrakstu par medicīniskās rehabilitācijas saņemšanu jāiesniedz pašvaldības (kurā deklarēta Jūsu dzīvesvieta) sociālajā dienestā.

N.B. Ja persona turpina saņemt medicīnisko rehabilitāciju ārstniecības iestādē, dokumentus sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai steidzamības kārtā iespējams noformēt arī ārstniecības iestādē, kurā persona saņem medicīnisko rehabilitāciju. Šādā gadījumā atzinumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību sniedz personas ārstējošais ārsts, dokumenti, kurus iepriekšminētajā gadījumā gatavo pašvaldības sociālajā dienestā, tiek sagatavoti ārstniecības iestādē un iesniegti SIVA bez pašvaldības sociālā dienesta starpniecības.

III. Pakalpojumu saņemšanai rindas kārtībā ārsta atzinumā jānorāda:

  1. funkcionālo traucējumu izraisījušās pamatdiagnozes kods (saslimšana, kas izraisījusi funkcionālus traucējumus) un informācijas par blakussaslimšanām;
  2. informācija par medicīnisko kontrindikāciju neesamību vai esamību.

Saņemtais atzinums jāiesniedz pašvaldības (kurā deklarēta Jūsu dzīvesvieta) sociālajā dienestā.

Vairāk informāciju par pakalpojumu saņemšanas iespējām un kārtību skatīt šeit.