BASEINA ADMINISTRATORS

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina darbā baseina administratoru Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļā
(uz darbinieku prombūtnes laiku)

Galvenie pienākumi:

 • Baseina un Tvaika pirts klientu apkalpošana;
 • Sagatavot baseina un tvaika pirts telpas pakalpojuma sniegšanai;
 • Ievērot un kontrolēt higiēnas prasību izpildi baseinā un tvaika pirtī;
 • Kontrolēt baseina un tvaika pirts izmantošanas noteikumu ievērošanu;
 • Nepieciešamības gadījumā sniegt klientam pirmo palīdzību. 

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71 

Prasības pretendentam: 

 • Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
 • Vēlama pieredze klientu apkalpošanas jomā baseinā;
 • Prasme strādāt ar datoru (lietotāja līmenī MS Office, Internet);
 • Latviešu valodas prasmes, saskaņā ar Valsts valodas likuma prasībām (C līmenis 1.pakāpe);
 • Krievu valodas prasmes profesionālā saziņas līmenī;
 • Prasme sniegt pirmo palīdzību (vēlams apliecinošs dokuments);
 • Spēja analizēt situācijas un pieņemt lēmumus, augsta atbildības sajūta,
 • Spēja plānot un organizēt savu darbu, augsta saskarsmes kultūra un komunikabilitāte. 

Aģentūra piedāvā:

 • Darbu uz noteiktu laiku, pilnu darba slodzi (summētais darba laiks).
 • Atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai no 487.00 euro līdz 600.00 euro (par pilnu darba slodzi), sociālās garantijas.
 • Patstāvīgu, atbildīgu un intensīvu darbu multiprofesionālā rehabilitācijas komandā. 

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 31.05.2019. sūtīt elektroniski uz e-pastu kristine.trautmane@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Tālr. informācijai: 67771016, 22337136 (Izolīna Loginova). 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos iekļautie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu, datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu pr.71, Jūrmala, LV-2015.

 

PEDAGOGS

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) AICINA DARBĀ PEDAGOGU profesionālo rehabilitācijas programmu mācību priekšmeta “FIZISKĀS AKTIVITĀTES” un neformālās izglītības prasmju programmu mācību priekšmeta “VESELĪGA DZĪVES VEIDA PAMATI” apgūšanas nodrošināšanai.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”.

Projekta mērķis ir palielināt vienas no diskriminācijas riskiem visvairāk pakļautajām sabiedrības grupām Latvijā – personas ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un personu ar garīga rakstura traucējumiem – integrāciju darba tirgū un sabiedrībā.

Iespēja strādāt vasaras mēnešos un samaksa atbilstoši nostrādātajām stundām.

Galvenie pienākumi:

 • īstenot profesionālo rehabilitācijas programmu mācību priekšmetus atbilstoši izstrādātajām programmām;
 • uzturēt informāciju par audzēkņu nodarbību apmeklējumu un sekmēm.

Darba vieta – Jūrmala, Slokas iela 61.

Prasības:

 • augstāka pedagoģiskā vai augstākā izglītība saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kartību;
 • pedagoģiskā darba pieredze;
 • prasme plānot un organizēt darbu, analizēt sava darba un audzēkņu rezultātus, pieņemt lēmumus, kas saistīti ar mācību darbu;
 • latviešu valodas prasmes Valsts valodas likuma noteiktajā līmenī;
 • labas komunikācijas prasmes;

Piedāvājam:

 • elastīgu darba slodzi uz noteiktu laiku;
 • labus darba apstākļus un aprīkojumu;
 • stabilu atalgojumu (mēneša darba algas likme 710.00 euro) un sociālās garantijas. 

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 31.05.2019. sūtīt elektroniski uz e-pastu ilze.locmele@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 27064068 (Ilze Ločmele).

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015.

ERGOTERAPEITS

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā uz vakanto
ERGOTERAPEITA amatu Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļā

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) īsteno profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti. Pakalpojuma laikā personām ir iespēja iegūt izglītību Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un SIVA koledžā. Izglītības ieguves laikā SIVA, personām sniedz psihosociālo atbalstu multifunkcionāla speciālistu komanda – arī ergoterapeits.

Galvenie pienākumi:

 • piedalīties personas profesionālās piemērotības novērtēšanas procesā, sniegt individuālas konsultācijas un novērtēt personas funkcionēšanas spēju atbilstību izvēlētās izglītības programmas apguvei;
 • sniegt klientiem konsultācijas un ergoterapijas nodarbības (individuāli un grupās);
 • izvirzīt klientam individuālās rehabilitācijas mērķus un sastādīt plānu to sasniegšanai;
 • sadarboties ar citiem speciālistiem atbalsta īstenošanā;
 • izvērtēt ergoterapijas rezultātus;
 • sniegt konsultācijas darba devējiem par klienta specifiskajiem funkcionālajiem traucējumiem un nepieciešamajiem darba vietas pielāgojumiem.

Prasības:

 • 2.līmeņa augstākā izglītība ergoterapijas specialitātē vai specialitātē studējošais (sākot ar 3.studiju gadu);
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • empātijas spējas un cieņa pret klientu;
 • prasmes patstāvīgi pieņemt lēmumus un pamatot tos atbilstoši amata kompetencei;
 • atbildības izjūta;
 • latviešu valodas zināšanas Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī;
 • krievu valodas prasmes profesionālā saziņas līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru (MS Office lietotāja līmenī).

Darba vieta - Slokas ielā 68, Jūrmalā

Piedāvājam:

 • nepilnu darba slodzi uz nenoteiktu laiku;
 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā;
 • stabilu atalgojumu (5.1. saime; II B līmenis, 9.mēnešalgu grupa, no 800.00 līdz 1070.00 euro par vienu veselu slodzi, un sociālās garantijas (apdrošināšanas polise pēc nostrādātiem sešiem mēnešiem)

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 19.05.2019. sūtīt elektroniski uz e-pastu Sanita.Blodniece@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 29379679 (Sanita Bļodniece)

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts71, Jūrmala, LV-2015.

 

SABIEDRĪBAS PĀRVALDES SPECIĀLISTS

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina pieteikties darbā Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļā uz sabiedrības pārvaldes speciālista amatu
(uz darbinieka prombūtnes laiku)

Galvenie pienākumi:

 • darbs ar personu dokumentiem valsts finansētu sociālo pakalpojumu (sociālā rehabilitācija un ilgstošā sociālā aprūpe) saņemšanai, pakalpojumu rindu koordinēšana;
 • darbs informācijas sistēmās.

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71

Prasības pretendentam:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība sociālajās, tiesību vai ekonomikas zinātnēs;
 • pieredze administratīvo aktu, normatīvo aktu un citu dokumentu projektu izstrādē;
 • spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, augsta atbildības sajūta;
 • valsts valodas zināšanas, saskaņā ar Valodas likumu (augstākās kategorijas līmenī);
 • krievu valodas zināšanas profesionālā saziņas līmenī; 
 • prasme strādāt ar datoru (lietotāja līmenī MS Office), priekšroka kandidātam ar pieredzi darbā ar sociālo vai citu pakalpojumu uzskaites sistēmām valsts vai pašvaldību institūcijās kā arī datu bāzēm;
 • pieredze darbā ar sociālajiem pakalpojumiem tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • prasme strādāt komandā, labas saskarsmes prasmes.

Aģentūra piedāvā:

 • darbu uz noteiktu laiku, pilna darba slodze;
 • atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai no 650.00 euro līdz 835.00 euro, sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem).

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 14.05.2019. sūtīt elektroniski uz e-pastu kristine.trautmane@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai. Tālr. informācijai: 67771034 (Solvita Zviedre).

Pirms pieteikties vakancei, lūgums iepazīties ar nodaļas darba saturu Aģentūras mājas lapā: http://www.siva.gov.lv/socialie-pakalpojumi.html

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos iekļautie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu, datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu pr.71, Jūrmala, LV-2015.

 

INFORMĀCIJAS SISTĒMU DROŠĪBAS ADMINISTRATORS

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina pieteikties darbā uz vakanto Informācijas sistēmu drošības administratora amata vietu (uz darbinieka prombūtnes laiku no 13.05.2019.

Galvenie pienākumi: 

 • Plānot, veidot un kontrolēt Aģentūras informācijas sistēmu (turpmāk – IS) drošību atbilstoši informācijas tehnoloģiju (turpmāk – IT) nozares normatīvajos aktos noteiktajam.
 • Izstrādāt IS drošības noteikumus un procedūras.
 • Reizi gadā veikt visu Aģentūras IS drošības pārbaudi saskaņā ar darba plānu, sagatavot ziņojumus par pārbaudes rezultātiem, organizēt IS drošības pārbaudēs konstatēto trūkumu novēršanu.
 • Veikt darbinieku apmācību par IS drošības jautājumiem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
 • Auditācijas ierakstu salīdzināšanu 

Darba vieta – Jūrmala, Jaundubulti, Dubultu prospekts 71 

Prasības pretendentam: 

 • Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība datorzinātnēs (pabeigta) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība datorzinātnē vai pēdējā kursa students Informāciju tehnoloģijās.
 • profesionālā pieredze IS administrēšanā, likumdošanas pārzināšana IS drošības jomā.
 • pārzināt datortehniku, datortīklu aprīkojumu un programmatūru, tīkla servera operētājsistēmu instalēšanu, konfigurēšanu un apkalpošanu, datortīklu aizsardzības organizēšanu un uzturēšanu.
 • priekšroka pretendentiem, kuriem ir zināšanas saistībā ar Personas datu aizsardzību un IT drošību.
 • latviešu valodas prasme, (B līmeņa 2.pakāpe).
 • analītiska domāšana, spēja pastāvīgi plānot un organizēt savu darbu, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, labas komunikācijas un sadarbības prasmes. 

Aģentūra piedāvā:

 • darbu uz noteiktu laiku, normālo darba laiku.
 • atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai no 850.00 euro līdz 915.00 euro, sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem). 

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 03.05.2019. sūtītelektroniski uz e-pastu kristine.trautmane@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai. Tālr. informācijai: 67811760 vai 29206020 (Mārtiņš Lejnieks). 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos iekļautie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu, datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu pr.71, Jūrmala, LV-2015.

 

FIZIOTERAPEITS

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina darbā fizioterapeitu Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļā

Galvenie pienākumi:

 • klienta funkcionālā stāvokļa izmeklēšana, iegūto datu novērtēšana un analīze;
 • individuālā rehabilitācijas plāna sastādīšana, nozīmējot atbilstošus fizioterapijas pakalpojumus;
 • fizioterapijas individuālo un grupu nodarbību vadīšana (nodarbības zālē, baseinā, nūjošana, Slinga terapija u.tml.);
 • klienta izglītošana par fizisko aktivitāšu nozīmi un piemērotu aktivitāšu izvēli veselības un funkcionālā stāvokļa saglabāšanai.

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71

Prasības pretendentam:

 • profesionālā bakalaura grāds veselības aprūpē vai profesionālais bakalaura grāds sporta zinātnē ar kvalifikāciju fizioterapeits;
 • LR VM Ārstniecības personas reģistra apliecība;
 • valsts valodas zināšanas, saskaņā ar Valodas likumu (augstākās kategorijas līmenī);
 • krievu un angļu valodas zināšanas profesionālā saziņas līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru (lietotāja līmenī MS Office, WEB);
 • prasme strādāt komandā, spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus;
 • augsta atbildības sajūta un labas saskarsmes spējas;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu.

Aģentūra piedāvā:

 • darbu uz nenoteiktu laiku, pilnu darba slodzi (summētais darba laiks).
 • atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai no 800.00 euro līdz 1070.00 euro (par pilnu darba slodzi), sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem).
 • patstāvīgu, atbildīgu un intensīvu darbu multiprofesionālā rehabilitācijas komandā.

 

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 30.04.2019. sūtīt elektroniski uz e-pastu kristine.trautmane@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Tālr. informācijai: 26189990 (Sanita Slikšāne).

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos iekļautie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu, datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu pr.71, Jūrmala, LV-2015.

 

ĀRSTS

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030)
aicina pieteikties uz vakanto Ārsta (dežūrārsta) amatu

Galvenie pienākumi: 

 • Sniegt Aģentūras klientiem kvalitatīvu medicīnisko uzraudzību un ārstniecisko palīdzību akūtu veselības problēmu gadījumā saskaņā ar Latvijā apstiprinātām medicīniskajām tehnoloģijām.
 • Sniegt klientiem saprotamā veidā un to tuviniekiem informāciju par slimības diagnozi, izmeklēšanas un ārstēšanas plānu un izskaidrot nepieciešamās ārstēšanas taktiku;
 • Veikt kvalitatīvu klientu veselības aprūpi atbilstoši pieņemtajām vadlīnijām specialitātē un pieejamām diagnostikas un ārstēšanas metodēm Aģentūrā;
 • Vadīt komandu dežūras laikā un organizēt cilvēku evakuāciju no iestādes ārkārtas gadījumos.
 • Kvalitatīvi, atbilstoši prasībām, noformēt medicīnisko dokumentāciju. 

Darba vieta – Jūrmala, Jaundubulti, Dubultu prospekts 71 

Prasības pretendentam:

 • Augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds).
 • Reģistrs ārstniecības personu reģistrā.
 • Sertifikāts specialitātē.
 • Latviešu valodas zināšanas, saskaņā ar MK noteikumu Nr.733 prasībām (C līmeņa 1.pakāpe).
 • Prasme strādāt ar datoru (laba lietotāja līmenī MS Office, WEB).
 • Spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas saskarsmes spējas, spēja strādāt komandā.
 • Pozitīva attieksme pret darbu

Aģentūra piedāvā: 

 • Darbs uz nenoteiktu laiku;
 • Summētais darba laiks, nakts darbs (darba dienās un sestdienās) un diennakts darbs (svētdienās, svētku dienās)
 • Atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai no 795.00 euro līdz 890.00 euro (par pilnu darba slodzi), sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem). 

Motivācija vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 30.04.2019. sūtītelektroniski uz e-pastu kristine.trautmane@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Tālr. informācijai: 67771013; 29256581 (Ludmila Jefimova). 

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos iekļautie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu ārstu/dežūrārstu vakances atlases procesu, datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu pr.71, Jūrmala, LV-2015.

AMATU MĀCĪBAS/MĀJTURĪBAS PEDAGOGS

SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA (reģ.Nr.90001790030)
AICINA DARBĀ
AMATU MĀCĪBAS/MĀJTURĪBAS PEDAGOGU

neformālās izglītības prasmju programmu “Ziedu kārtošana” (dažādu ziedu kompozīciju veidošana), “Ziepju izgatavošana” un “Vainagu izgatavošana” apgūšanas nodrošināšanai.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”.

Projekta mērķis ir palielināt vienas no diskriminācijas riskiem visvairāk pakļautajām sabiedrības grupām Latvijā – personas ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un personu ar garīga rakstura traucējumiem – integrāciju darba tirgū un sabiedrībā.

Dalībnieku skaits grupā – 2 personas, prasmju apmācību garums 4-6 mēneši un samaksa atbilstoši nostrādātajām stundām.

Galvenie pienākumi:

 • īstenot profesionālo rehabilitācijas programmu mācību priekšmetus atbilstoši izstrādātajām programmām;
 • uzturēt informāciju par audzēkņu nodarbību apmeklējumu un sekmēm.

Darba vieta – Jūrmala, Slokas iela 61.

Prasības:

 • augstākā pedagoģiskā vai augstākā izglītība saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību;
 • pedagoģiskā darba pieredze;
 • prasme plānot un organizēt darbu, analizēt sava darba un audzēkņu rezultātus, pieņemt lēmumus, kas saistīti ar mācību darbu;
 • latviešu valodas zināšanas Valsts valodas likuma noteiktajā līmenī;
 • labas komunikācijas prasmes.

Piedāvājam:

 • elastīgu darba slodzi uz noteiktu laiku;
 • labus darba apstākļus un aprīkojumu;
 • stabilu atalgojumu (mēneša darba algas likme 710.00 euro) un sociālās garantijas.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 31.05.2019. sūtīt elektroniski uz e-pastu ilze.locmele@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 27064068 (Ilze Ločmele)

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts71, Jūrmala, LV-2015.

SOCIĀLAIS REHABILITĒTĀJS

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina pieteikties darbā uz vakanto Sociālā rehabilitētāja amata vietu (uz darbinieka prombūtnes laiku) Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļā

 Galvenie pienākumi: 

 • vadīt individuālas un grupu nodarbības sociālās rehabilitācijas klientiem, veicinot sociālās funkcionēšanas prasmes;
 • aktivizēt klientu, veicināt klienta motivāciju būt patstāvīgam ikdienā un sociāli aktīvam, aktīvi un mērķtiecīgi pavadīt brīvo laiku;
 • mācīt klientam prasmi saskatīt resursus, identificēt savas vajadzības, izvirzīt mērķi un plānot darbības to sasniegšanai;
 • pēc nepieciešamības sadarboties ar valsts vai pašvaldības  institūcijām, sabiedriskām organizācijām u.tml.

Darba vieta – Jūrmala, Jaundubulti, Dubultu prospekts 71

Prasības pretendentam:

 • I līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar kvalifikāciju sociālais rehabilitētājs
 • latviešu valodas zināšanas, saskaņā ar Valsts valodas likumu (C līmeņa 1.pakāpe),
 • krievu valodas zināšanas profesionālās saziņas līmenī;
 • datora lietošanas prasmes (lietotāja līmenī MS Word, Excel, WEB);
 • vēlama pieredze darbā ar dažādu grupu klientiem, attīstot jaunas prasmes;
 • spēja orientēties normatīvajos aktos un sociālajos pakalpojumos;
 • pozitīva attieksme, radošums un vēlme pilnveidot sniegto pakalpojumu;
 • prasmes strādāt komandā, labas komunikācijas un sadarbības prasmes;

Aģentūra piedāvā:

 • normālo darba laiku
 • atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai no 552.00 euro līdz 802.00 euro, sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem).
 • labus darba apstākļus multiprofesionālā rehabilitācijas komandā un iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi darbā ar dažādu grupu klientiem.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 31.05.2019. sūtīt elektroniski uz e-pastu kristine.trautmane@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Tālrunis informācijai 67771046 (Agnese Koha, e-pasts: agnese.koha@siva.gov.lv ).

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos iekļautie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu, datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu pr.71, Jūrmala, LV-2015.