Mūsu darbinieki

Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktore Ilona Jurševska, kustības “Dažādībā ir spēks” svinīgā apbalvošanas pasākumā 2019.gada 18.oktobrī saņēma apbalvojumu nominācijā “Mūsu darbinieki” par iekļaujošas darba vides radīšanu un dažādības vadību iestādē!
I.Jurševska:“Cilvēks nav sērijveida mašīna, ko ieslēgt deviņos un izslēgt piecos. Ikkatrs cilvēks ir smalks un unikāls mehānisms, pret kuru jāizturas atbilstoši tam, kā tas ir radīts – cienot dzīves gājumu, īpašības un sapņus.
Saskarē ar dažādību mums jābūt elastīgiem, pretimnākošiem un cieņpilniem. Ne tikai attieksmē pret mūsu klientiem, bet arī pret darbiniekiem. Tāpēc dažādības vadība ir viens no SIVA vadības pamatprincipiem, kam seko visa vadības komanda. Neraugoties uz diezgan lieliem izaicinājumiem atrast nepieciešamos darbiniekus, mēs veicam visus iespējamos un neiespējamos pasākumus, lai, kur vien iespējams, viņus atrastu, iesaistītu un piesaistītu, īpaši novērtējot katra darbinieka individuālās prasmes un iespējas. Mūsu darbinieki ir dažādu sociālo grupu pārstāvji, kuru īpašās vajadzības cenšamies respektēt. Vecums, etniskā piederība, kustību traucējumi vai bērniņa ienākšana ģimenē... Tie nevar būt šķēršļi kvalitatīvi veikt savus darba pienākumus.
Dažreiz perspektīvas un attieksmes maiņa ir atslēga uz panākumiem un labiem rezultātiem!”
.

Aicinām pievienoties Sociālās integrācijas valsts aģentūras (reģ.Nr.90001790030) kolektīvam pozitīvas, atsaucīgas un atbildīgas personas šādos amatos:


DATORTEHNIĶIS

Galvenie pienākumi:

 • Tehniskā nodrošinājuma (datoru, monitoru, drukas iekārtu, u.c.) uzstādīšana, tehniskais atbalsts un lietotāju apmācība
 • Diagnosticēt un risināt problēmas, kas saistītas ar datortehniku un programmatūru
 • Konfigurēt datortehniku un programmatūru
 • Sistēmu apsekošana, jaunu iespēju identificēšana, problēmu novēršana
 • Veikt elektronisko iekārtu montāžu, apkalpošanu un remontu bloku līmenī.

Prasības pretendentam:

 • Vidējā profesionālā vai augstākā izglītība IT jomā
 • Valsts valodas zināšanas, saskaņā ar Valodas likumu, angļu valodas zināšanas tehniskajā līmenī
 • Labas datortehnikas un operētājsistēmu (Microsoft Windows) zināšanas.
 • Labas saskarsmes un komunikācijas spējas
 • Augsta atbildības sajūta
 • LAN tīkla uzbūves principu zināšanas.

Aģentūra piedāvā:

 • darbu uz nenoteiktu laiku, nepilna darba slodze (summētais darba laiks);
 • atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai no 745.00 euro līdz 1093.00 euro, sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem).

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu pr.71, Slokas iela 61, Slokas iela 68.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 15.12.2020. sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai:+371 26041800 (Eduards Aļševskis)

FIZIOTERAPEITS

Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļā

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) īsteno profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti. Pakalpojuma laikā personām ir iespēja iegūt izglītību Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un SIVA koledžā. Izglītības ieguves laikā SIVA, personām sniedz psihosociālo atbalstu multifunkcionāla speciālistu komanda – arī fizioterapeits.

Galvenie pienākumi:

 • piedalīties personas profesionālās piemērotības novērtēšanas procesā, novērtēt slimības un to izraisītos funkcionēšanas ierobežojumus, sniegt individuālas konsultācijas un novērtēt personas funkcionēšanas spēju atbilstību izvēlētās izglītības programmas apguvei;
 • sniegt klientiem konsultācijas un fizioterapijas nodarbības (individuāli un grupās);
 • izvirzīt klientam individuālās rehabilitācijas mērķus un sastādīt plānu to sasniegšanai;
 • sadarboties ar citiem speciālistiem atbalsta īstenošanā;
 • izvērtēt fizioterapijas rezultātus.

Prasības:

 • 2.līmeņa augstākā medicīniskā izglītība fizioterapijas specialitātē, reģistrācija ārstniecības personu reģistrā, sertifikāts specialitātē;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • empātijas spējas un cieņa pret klientu;
 • prasmes patstāvīgi pieņemt lēmumus un pamatot tos atbilstoši amata kompetencei;
 • atbildības izjūta;
 • latviešu valodas zināšanas Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī;
 • krievu valodas prasmes profesionālā saziņas līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru (MS Office lietotāja līmenī).

Piedāvājam:

 • pilnu darba slodzi uz nenoteiktu laiku;
 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā;
 • stabilu atalgojumu (5.1. saime, II B līmenis, 9.mēnešalgu grupa, no 835.00 līdz 1190.00 euro par vienu veselu slodzi) un sociālās garantijas, t.sk. veselības apdrošināšanas polisi.

Darba vieta - Slokas ielā 68, Jūrmalā

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 30.11.2020. sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 26489178 (Ausma Rava)

ĀRSTS (ĀRSTA PALĪGS)

Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļā

Galvenie pienākumi:

 • iekļauties vispārējā klientu aprūpē sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā aģentūras klientiem;
 • novērtēt klienta veselības stāvokli un nozīmēt rehabilitācijas pakalpojumus funkcionālo traucējumu mazināšanai vai stabilizēšanai;
 • izskaidrot klientam pielietoto ārstniecības metožu iedarbību un klienta līdzdarbošanās nozīmi pozitīva rezultāta sasniegšanai, sekot pakalpojuma norisēm un nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas;
 • sadarboties ar citiem speciālistiem rehabilitācijas plāna sastādīšanā un īstenošanā

Prasības:

 • augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds ar specializāciju specialitātē vai var būt rezidents vai ārsta palīga diploms);
 • reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
 • vēlams arodveselības un arodslimību ārsta sertifikāts, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta sertifikāts vai internista sertifikāts;
 • latviešu valodas zināšanas Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī;
 • krievu valodas prasmes profesionālā saziņas līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru (MS Office lietotāja līmenī);
 • spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, augsta atbildības sajūta;
 • prasme strādāt komandā un veidot pozitīvu sadarbību ar pārējiem komandas speciālistiem;
 • labas saskarsmes prasmes.

Piedāvājam:

 • patstāvīgu, atbildīgu un intensīvu darbu mūsdienīgā, profesionālā un motivētā komandā;
 • labus darba apstākļus, stabilu atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai (ārstam 5.1. saime, IIA vai III līmenis, 9. vai 10.mēnešalgu grupa, no 835.00 līdz 1287.00 euro par slodzi vai ārsta palīgam 5.1.saime, IA līmenis, 8.mēnešalgu grupa, no 745.00 līdz 1067.00 euro par slodzi) un sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc nostrādātiem sešiem mēnešiem).

Darba vieta – Slokas iela 68, Jūrmala.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 30.11.2020. sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv. Tālrunis informācijai: 26489178 (Ausma Rava), 29149582 (Ilze Šulte).

MEDICĪNAS MĀSA (uz darbinieka prombūtnes laiku)

Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļā

SIVA īsteno profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti. Pakalpojuma laikā personām ir iespēja iegūt izglītību Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un SIVA Koledžā, saņemot psihosociālo atbalstu, kuru nodrošina multifunkcionāla speciālistu komanda.

Galvenie pienākumi:

 • sadarboties ar rehabilitācijas komandas speciālistiem individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē un īstenošanā;
 • atbilstoši ārstu nozīmējumiem koordinēt sociālās rehabilitācijas ar ārstniecības elementiem pakalpojumu nodrošināšanu klientiem;
 • nodrošināt precīzu medikamentu saņemšanu, izsniegšanu, uzskaiti un glabāšanu;
 • nodrošināt dezinfekcijas plāna pasākumu ievērošanu;
 • savlaicīgi un precīzi aizpildīt klienta karti un citu ar rehabilitāciju saistīto dokumentāciju;
 • sniegt kvalificētu medicīnisko aprūpi, t.sk., nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību;
 • motivēt klientus aktīvi līdzdarboties individuālā sociālā rehabilitācijas plāna realizācijā.

Prasības pretendentam:

 • pirmā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā medicīniskā izglītība;
 • reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
 • vēlama darba pieredze specialitātē;
 • prasme uzklausīt, kontaktēties ar cilvēkiem;
 • latviešu valodas zināšanas Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī, vēlamas krievu valodas zināšanas;
 • prasme strādāt ar datoru (MS Office);
 • spējas skaidri un precīzi apkopot un iesniegt iegūto informāciju;
 • prasme plānot un organizēt darbu komandā.

SIVA piedāvā:

 • interesantu un dinamisku pilnas slodzes darbu (uz noteiktu laiku) profesionālā komandā;
 • stabilu atalgojumu (5,2, saime, II vai III līmenis, 6.vai 7.mēnešalgu grupa, alga no 601.00 līdz 996.00 euro par vienu veselu slodzi) un sociālās garantijas, t.sk. veselības apdrošināšanas polisi.

Darba vieta – Jūrmala, Slokas iela 68.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 30.11.2020. sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 26489178 (Ausma Rava).

VECĀKAIS ĀRSTS

Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļā

Galvenie pienākumi:

 • Organizēt un vadīt Aģentūras ārstu darbu;
 • Organizēt un nodrošināt Aģentūras darbību atbilstoši ārstniecības normatīvo aktu prasībām;
 • Sniegt ārsta konsultācijas Aģentūras klientiem;
 • Novērtēt klienta veselības un funkcionālo stāvokli, izstrādāt individuālo rehabilitācijas plānu, nozīmēt ārstniecības un rehabilitācijas procedūras klienta funkcionēšanas uzlabošanai;
 • Risināt jautājumus, kas saistīti ar klientu individuālo rehabilitācijas plānu izpildi un ārstniecības nodrošināšanu. Izskaidrot un pamatot rehabilitācijas metodes un rehabilitācijas tehnoloģijas izvēli, izvirzīto mērķi un sasniedzamo rezultātu;
 • Organizēt un vadīt multiprofesionālas komandas sapulces;
 • Korekti un savlaicīgi dokumentēt rehabilitācijas procesu atbilstoši normatīvajiem aktiem un Aģentūrā noteiktajai kārtībai.

Prasības:

 • augstākā medicīniskā izglītība (ārsta diploms)
 • reģistrācija ārstniecības personu reģistrā
 • sertifikāts specialitātē (vēlams FRMĀ)
 • latviešu valodas prasmes, saskaņā ar Valsts valodas likuma prasībām (augstākās kategorijas līmenī)
 • krievu valodas prasmes profesionālā saziņas līmenī
 • spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, augsta atbildības sajūta
 • prasme strādāt komandā un veidot pozitīvu sadarbību ar pārējiem komandas speciālistiem
 • labas saskarsmes prasmes

Piedāvājam:

 • darbu uz nenoteiktu laiku, pilna darba slodze;
 • atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai no 940.00 euro līdz 1287.00 euro (par pilnu darba slodzi), sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem).

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 30.12.2020. sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 26491997 (Olga Larionova); 29256581 (Ludmila Jefimova)

Pirms pieteikties vakancei, lūgums iepazīties ar nodaļas darba saturu.

ERGOTERAPEITS

Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļā, nepilns darba laiks, 0,75 slodzes

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) īsteno profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti. Pakalpojuma laikā personām ir iespēja iegūt izglītību Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un SIVA koledžā. Izglītības ieguves laikā SIVA, personām sniedz psihosociālo atbalstu multifunkcionāla speciālistu komanda – arī ergoterapeits.

Galvenie pienākumi:

 • piedalīties personas profesionālās piemērotības novērtēšanas procesā, sniegt individuālas konsultācijas un novērtēt personas funkcionēšanas spēju atbilstību izvēlētās izglītības programmas apguvei;
 • sniegt klientiem konsultācijas un ergoterapijas nodarbības (individuāli un grupās);
 • izvirzīt klientam individuālās rehabilitācijas mērķus un sastādīt plānu to sasniegšanai;
 • sadarboties ar citiem speciālistiem atbalsta īstenošanā;
 • izvērtēt ergoterapijas rezultātus;
 • sniegt konsultācijas darba devējiem par klienta specifiskajiem funkcionālajiem traucējumiem un nepieciešamajiem darba vietas pielāgojumiem.

Prasības:

 • 2.līmeņa augstākā izglītība ergoterapijas specialitātē vai specialitātē studējošais (sākot ar 3.studiju gadu);
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • empātijas spējas un cieņa pret klientu;
 • prasmes patstāvīgi pieņemt lēmumus un pamatot tos atbilstoši amata kompetencei;
 • atbildības izjūta;
 • latviešu valodas zināšanas Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī;
 • krievu valodas prasmes profesionālā saziņas līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru (MS Office lietotāja līmenī).

Piedāvājam:

 • nepilnu (0,75) darba slodzi uz nenoteiktu laiku;
 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā;
 • stabilu atalgojumu (5.1. saime, II B līmenis, 9.mēnešalgu grupa, no 835.00 līdz 1190.00 euro par vienu veselu slodzi) un sociālās garantijas, t.sk. veselības apdrošināšanas polisi.

Darba vieta - Slokas ielā 68, Jūrmalā

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 30.11.2020. sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 26489178 (Ausma Rava)

AUDIOLOGOPĒDS

Rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas nodaļā

Galvenie pienākumi:

 • sociālās rehabilitācijas klientiem veikt komunikācijas spēju, runas/valodas, fonācijas un rīšanas traucējumu novērtēšanu, diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju;
 • sastādīt individuālu rehabilitācijas plānu atbilstoši klienta vajadzībām;
 • kvalitatīvi, atbilstoši prasībām, noformēt medicīnisko dokumentāciju.

Prasības pretendentam:

 • Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un audiologopēda profesionālā kvalifikācija, vēlams sertifikāts specialitātē
 • Reģistrs ārstniecības personu reģistrā.
 • Latviešu valodas zināšanas, saskaņā ar MK noteikumu Nr.733 prasībām (C līmeņa 1.pakāpe).
 • Prasme strādāt ar datoru (laba lietotāja līmenī MS Office, WEB).
 • Spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas saskarsmes spējas.
 • Pozitīva attieksme pret darbu, prasme strādāt multiprofesionālā speciālistu komandā.

Aģentūra piedāvā:

 • darbu uz nenoteiktu laiku, nepilna darba slodze (summētais darba laiks);
 • atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai no 810.00 euro līdz 1190.00 euro (par pilnu darba slodzi), sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem).

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 30.12.2020. sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai:26491997 (Olga Larionova); 29256581 (Ludmila Jefimova)

Pirms pieteikties vakancei, lūgums iepazīties ar nodaļas darba saturu.

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015.