SOCIĀLAIS DARBINIEKS

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina darbā SOCIĀLO DARBINIEKU (uz darbinieka prombūtnes laiku)

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.1.1.2/15/I/001 “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem”  atbalsta pasākuma “Profesionālās piemērotības noteikšana” ietvaros

SIVA sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru īsteno projektu, kurā veic profesionālās piemērotības noteikšanas (turpmāk – PPN) pakalpojumu ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti, prognozējamo invaliditāti vai ilgstošajiem bezdarbniekiem, kuri veselības pārbaudes pasākuma ietvaros saņēmuši rekomendāciju veikt PPN, sniedzot ieteikumus par piemērotu darbu, kā arī ar to saistītajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem atbilstoši veselības stāvoklim.

Projekta mērķis ir veicināt ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos piemērotā pastāvīgā darbā vai piemērotā apmācībā, mazinot sociālās atstumtības riskus.

Galvenie pienākumi:

 • identificēt klienta sociālās problēmas;
 • vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu un novērtēt fizisko, psiholoģisko un sociālo apstākļu darbību uz klientu, saistot to ar sociālajām problēmām, ja tādas ir;
 • piedalīties ieteikuma klientiem sagatavošanā.

Prasības:

 • 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kvalifikācija – sociālais darbinieks;
 • lieliskas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • latviešu valodas zināšanas Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī;
 • vēlamas krievu valodas zināšanas;
 • prasmes strādāt ar datoru (MS Word, Excel, WEB) un biroja tehniku lietotāja līmenī.

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu uz noteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu (39. saime, IIIA līmenis, 8.mēnešalgu grupa, alga 850.00 euro par vienu veselu slodzi) un sociālās garantijas (apdrošināšanas polise pēc nostrādātiem sešiem mēnešiem).

Darba vieta: Slokas iela 68, Jūrmala

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, rekomendācijas (ja tādas ir) un izglītības dokumentu kopijas līdz 15.03.2019. sūtīt elektroniski uz e-pastu katrina.sevruka@siva.gov.lv, milana.vitina@siva.gov.lv  vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai:  20043508 (Aija Viļuma) vai 26888458 (Katrīna Sevruka)

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts71, Jūrmala, LV-2015.

 

PSIHOLOGS

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina darbā PSIHOLOGU Profesionālās piemērotības noteikšanas nodaļā  (uz darbinieka prombūtnes laiku)

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) veic profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu personām ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti, sniedzot ieteikumus par izglītības (profesionālās rehabilitācijas) iespējām SIVA, piemērotu darbu, ar to saistītajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un citiem atbalsta pasākumiem atbilstoši veselības stāvoklim.

Galvenie pienākumi:

 • piedalīties profesionālās piemērotības noteikšanas procesā, sagatavot ieteikumu klientiem;
 • sniegt klientiem individuālās konsultācijas;
 • vadīt grupas nodarbības.

Prasības:

 • augstākā profesionālā izglītība psiholoģijā (maģistra grāds);
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • latviešu valodas zināšanas Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī;
 • prasmes strādāt ar datoru (MS Word, Excel, WEB) un biroja tehniku lietotāja līmenī.

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu uz noteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu (39. saime, IIIA līmenis, 8.mēnešalgu grupa, no 740.00 euro līdz 970.00 euro par vienu veselu slodzi) un sociālās garantijas (apdrošināšanas polise pēc nostrādātiem sešiem mēnešiem).

Darba vieta: Slokas iela 68, Jūrmala

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 01.03.2019. sūtīt elektroniski uz e-pastu katrina.sevruka@siva.gov.lv, milana.vitina@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 26888458 (Katrīna Sevruka)

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts71, Jūrmala, LV-2015.

KULTŪRAS PASĀKUMU ORGANIZATORS

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina darbā kultūras pasākumu organizatoru Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļā. 

Galvenie pienākumi:

 • izzināt Aģentūras klientu intereses un vēlmes, spējas iesaistīties;
 • veidot mērķauditorijas interesēm un spējām atbilstošu brīvā laika pavadīšanas iespēju piedāvājumu Aģentūrā;
 • plānot, organizēt, veidot un vadīt kultūras un atpūtas pasākumus, gadskārtu svētkus;
 • organizēt, plānot un vadīt brīvā laika un kultūras pasākumus klientiem;
 • izstrādāt kultūras norišu mēneša un ceturkšņa plānu. 

Prasības pretendentam:

 • vidējā profesionālā vai augstākā izglītība menedžmentā, režijā, mākslā, kultūras un/vai pasākumu organizēšanas nozarē vai šīm jomām radniecīgā specialitātē;
 • darba pieredze kultūras pasākumu organizēšanā (vismaz 2 gadi);
 • pašiniciatīva un radoša, elastīga pieeja darbam, izkopta runas kultūra;
 • prasme plānot, organizēt un vadīt pasākumus dažādu mērķu un vecuma grupām;
 • teicamas komunikācijas prasmes un spēja motivēt, iesaistīt klientus brīvā laika aktivitātēs;
 • prasme sadarboties un strādāt komandā;
 • latviešu valodas zināšanas, saskaņā ar Valsts valodas likumu (C līmeņa 1.pakāpe);
 • krievu un vēlams arī vienas svešvalodas valodas zināšanas profesionālās saziņas līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru (lietotāja līmenī MS Office, WEB). 

Aģentūra piedāvā:

 • summēto darba laiku (nepilna darba slodze).
 • atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai no 670.00 euro līdz 750.00 euro (par pilnu darba slodzi), sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem).
 • interesantu, radošu, atbildīgu darbu lielā, draudzīgā un atsaucīgā kolektīvā.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 25.02.2019. sūtīt elektroniski uz e-pastu kristine.trautmane@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Tālrunis informācijai 67771047, 27027014 (Agnese Koha).

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos iekļautie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu, datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu pr.71, Jūrmala, LV-2015.

ĀRSTS (0,5 slodzes)

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina darbā ārstu (0,5 slodzes) Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļā

Galvenie pienākumi:

 • iekļauties vispārējā klientu aprūpē sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā aģentūras klientiem;
 • novērtēt klienta veselības stāvokli un nozīmēt rehabilitācijas pakalpojumus funkcionālo traucējumu mazināšanai vai stabilizēšanai;
 • izskaidrot klientam pielietoto ārstniecības metožu iedarbību un klienta līdzdarbošanās nozīmi pozitīva rezultāta sasniegšanai, sekot pakalpojuma norisēm un nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas;
 • sadarboties ar citiem speciālistiem rehabilitācijas plāna sastādīšanā un īstenošanā.

Prasības:

 • augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds);
 • Ārstniecības personas reģistra apliecība;
 • vēlams arodveselības un arodslimību ārsta sertifikāts, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta sertifikāts vai internista sertifikāts;
 • latviešu valodas zināšanas Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī;
 • krievu valodas prasmes profesionālā saziņas līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru (MS Office lietotāja līmenī);
 • spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, augsta atbildības sajūta;
 • prasme strādāt komandā un veidot pozitīvu sadarbību ar pārējiem komandas speciālistiem;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • vēlamas zināšanas par sociālajiem pakalpojumiem;
 • labas saskarsmes prasmes.

Aģentūra piedāvā:

 • darbs uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas (5.1. saime, IIA līmenis, 9.mēnešalgu grupa, no 835.00 līdz 1170.00
  euro par vienu veselu slodzi);
 • patstāvīgu, atbildīgu un intensīvu darbu multiprofesionālā komandā.

Darba vieta – Slokas iela 68, Jūrmala.


Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 28.02.2019. sūtīt Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, LV-2015, vai pa e-pastu: milana.vitina@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 29379679 (Sanita Bļodniece)

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts71, Jūrmala, LV-2015.

FIZIKĀLĀS UN REHABILITĀCIJAS ĀRSTS

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina pieteikties uz vakanto fizikālās un rehabilitācijas ārsta amatu.

Galvenie pienākumi:

 • klientu veselības un funkcionālā stāvokļa izvērtēšana
 • individuālā rehabilitācijas plāna sastādīšana
 • rehabilitācijas procesa organizēšana un novērtēšana
 • klientu veselības stāvokļa uzraudzība rehabilitācijas kursa laikā

Prasības pretendentam:

 • 2.līmeņa profesionālā augstākā medicīniskā izglītība ar ārsta grādu un sertifikātu Fizikālās un rehabilitācijas ārsta specialitātē;
 • LR VM Ārstniecības personas reģistra apliecība;
 • latviešu valodas zināšanas, saskaņā ar Valsts valodas likumu (C līmenis);
 • vismaz divu svešvalodu – krievu, angļu vai vācu valodas zināšanas profesionālā saziņas līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru (lietotāja līmenī MS Office);
 • spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, augsta atbildības sajūta, lojalitāte;
 • prasme strādāt komandā;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • zināšanas par sociālajiem pakalpojumiem;
 • labas saskarsmes prasmes.

Aģentūra piedāvā:

 • patstāvīgu, atbildīgu un intensīvu darbu uz nenoteiktu laiku;
 • darbu multiprofesionālā rehabilitācijas komandā;
 • stabilu atalgojumu;
 • sociālās garantijas.

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 29.03.2019. sūtīt elektroniski uz e-pastu kristine.trautmane@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālr. informācijai: 67771013; 29256581 (Ludmila Jefimova) 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts71, Jūrmala, LV-2015.

MASIERIS

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina pieteikties darbā Masieri Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļā

 Galvenie pienākumi:

 • sagatavot klientu masāžai, novērtēt klienta veselības stāvokli, izvērtēt masāžas kontrindikācijas, informēt klientu par masāžas iedarbību, vēlamo režīmu un veselības veicināšanas iespējām;
 • veikt nozīmētās ķermeņa zonas masāžu, ievērojot pakalpojuma intensitāti un ilgumu saskaņā ar ārsta norādījumiem;
 • lietot masāžai atbilstošas medicīniskas ierīces un ārstnieciskās masāžas vielas;
 • veicināt klienta aktīvu un apzinātu līdzdalību atveseļošanās procesā;
 • izvērtēt masāžas rezultātus un veikt sniegtā pakalpojuma uzskaiti.

 Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71

 Prasības pretendentam:

 • I līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai vidējā profesionālā medicīniskā izglītība, masiera kvalifikācija.
 • ārstniecības personas reģistrācija profesijā masieris, masiera sertifikāts.
 • darba pieredze masiera amatā.
 • prasme strādāt ar datoru (lietotāja līmenī MS Office).latviešu valodas prasmes, saskaņā ar Valsts valodas likuma prasībām (B līmenis 1.pakāpe).
 • krievu valodas prasmes profesionālā saziņas līmenī.
 • prasme strādāt komandā, augsta saskarsmes kultūra, atbildība un precizitāte pienākumu izpildē.

 Aģentūra piedāvā: 

 • summēto darba laiku.
 • atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai no 601.00 euro līdz 970.00 euro un sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem).
 • patstāvīgu, atbildīgu un intensīvu darbu multiprofesionālā rehabilitācijas komandā. 

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 29.03.2019. sūtīt elektroniski uz e-pastu kristine.trautmane@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Tālrunis informācijai 67771016, 22337136 (Izolīna Loginova). 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos iekļautie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu, datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu pr.71, Jūrmala, LV-2015.

 

SOCIĀLAIS REHABILITĒTĀJS

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina pieteikties darbā uz vakanto Sociālā rehabilitētāja amata vietu (uz darbinieka prombūtnes laiku) Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļā

 Galvenie pienākumi: 

 • vadīt individuālas un grupu nodarbības sociālās rehabilitācijas klientiem, veicinot sociālās funkcionēšanas prasmes;
 • aktivizēt klientu, veicināt klienta motivāciju būt patstāvīgam ikdienā un sociāli aktīvam, aktīvi un mērķtiecīgi pavadīt brīvo laiku;
 • mācīt klientam prasmi saskatīt resursus, identificēt savas vajadzības, izvirzīt mērķi un plānot darbības to sasniegšanai;
 • pēc nepieciešamības sadarboties ar valsts vai pašvaldības  institūcijām, sabiedriskām organizācijām u.tml.

Darba vieta – Jūrmala, Jaundubulti, Dubultu prospekts 71

Prasības pretendentam:

 • I līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar kvalifikāciju sociālais rehabilitētājs
 • latviešu valodas zināšanas, saskaņā ar Valsts valodas likumu (C līmeņa 1.pakāpe),
 • krievu valodas zināšanas profesionālās saziņas līmenī;
 • datora lietošanas prasmes (lietotāja līmenī MS Word, Excel, WEB);
 • vēlama pieredze darbā ar dažādu grupu klientiem, attīstot jaunas prasmes;
 • spēja orientēties normatīvajos aktos un sociālajos pakalpojumos;
 • pozitīva attieksme, radošums un vēlme pilnveidot sniegto pakalpojumu;
 • prasmes strādāt komandā, labas komunikācijas un sadarbības prasmes;

Aģentūra piedāvā:

 • normālo darba laiku
 • atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai no 552.00 euro līdz 802.00 euro, sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem).
 • labus darba apstākļus multiprofesionālā rehabilitācijas komandā un iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi darbā ar dažādu grupu klientiem.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 29.03.2019. sūtīt elektroniski uz e-pastu kristine.trautmane@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Tālrunis informācijai 67771046 (Agnese Koha, e-pasts: agnese.koha@siva.gov.lv ).

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos iekļautie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu, datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu pr.71, Jūrmala, LV-2015.

PAVĀRS

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina darbā PAVĀRU Ēdināšanas pakalpojumu nodaļā 

Galvenie pienākumi:

 • gatavot aukstos un karstos ēdienus un piedevas atbilstoši tehnoloģiskajam procesam un ēdienkartei;
 • pareizi izvēlēties receptūrā paredzētos produktus vai pusfabrikātus, veikt izejvielu pirmapstrādi;
 • izsniegt ēdienu porcijas, atbildēt pa to kvalitāti, svaru un noformējumu.

Prasības:

 • profesionālā vidējā izglītība pavāra specialitātē vai vispārējā vidējā izglītība un pavāru profesionālie kursi;
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • prasme strādāt komandā, elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, strādāt paaugstinātas spriedzes situācijās;
 • latviešu valodas prasmes Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī, vismaz vienas svešvalodas prasmes;
 • vēlama profesionālā pieredze ne mazāk par 1 gadu.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā, 
 • stabilu atalgojumu (13.saime, IV līmenis, 5.mēnešalgu grupa, alga no 500.00 līdz 600.00 euro),
 • sociālās garantijas.

Darba vieta – Dubultu prospekts 71, Jūrmala

CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 22.02.2019. sūtīt elektroniski uz Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļu pa e-pastu: milana.vitina@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 67771007, 26462698 (Andra Ivanova).

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts71, Jūrmala, LV-2015. 

VIESMĪLIS

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā VIESMĪLI Ēdināšanas pakalpojumu nodaļā

(uz darbinieka prombūtnes laiku)

Galvenie pienākumi:

 • klāt brokastu, pusdienu un vakariņu galdus, saskaņā ar aģentūras prasībām un ievērojot klientu apkalpošanas standartus;
 • pasniegt ēdienus un dzērienus aģentūras klientiem saskaņā ar ēdienkarti un atbilstoši ārsta norādītām diētām;
 • veikt klientu apkalpošanas procesu, sekojot līdzi klientu labsajūtai un apmierinātībai.

Prasības:

 • pamata, vidējā vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība;
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • prasme strādāt komandā, elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, strādāt paaugstinātas spriedzes situācijās;
 • latviešu valodas prasmes Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī, vismaz vienas svešvalodas prasmes;
 • vēlama profesionālā pieredze ne mazāk par 1 gadu.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā,
 • stabilu atalgojumu (13. saime, III līmenis, 4.mēnešalgu grupa, 440.00-500.00 euro),
 • sociālās garantijas.

Darba vieta – Dubultu prospekts 71, Jūrmala

CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 28.02.2019. sūtīt uz Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļu pa e-pastu: milana.vitina@siva.gov.lv.
Tālrunis informācijai: 67771007, 26462698 (Andra Ivanova)

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015.