Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina darbā Sociālo darbinieku

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina darbā Sociālo darbinieku.

ESF projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” aktivitāšu īstenošanai personu ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – Projekta mērķa grupa) integrācijai darba tirgū un sabiedrībā.

Galvenie pienākumi:

 • sadarbībā ar citiem speciālistiem izvērtēt klienta mobilitātes, pašaprūpes, komunikācijas spējas, motivāciju un spēju adaptēties SIVA vidē;
 • līdzdarboties individuālajā rehabilitācijas procesā, piedalīsies profesionālās piemērotības noteikšanas procesā;
 • balstoties uz mērķa grupas dalībnieka novērtējumu, izvirzīt rehabilitācijas mērķi un uzdevumus tā sasniegšanai, sastādīt individuālo rehabilitācijas plānu un veicināt mērķa grupas dalībnieka spēju iekļauties sociālās rehabilitācijas procesā;
 • sniegt atbalstu sociālās rehabilitācijas kursa laikā, t.sk. sniegt informāciju par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu;
 • organizēt transporta pakalpojumus mērķa grupas dalībniekam ar funkcionāliem traucējumiem nokļūšanai no dienesta viesnīcas uz sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas vietu;
 • organizēt saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, sadarboties ar pašvaldības sociālo dienestu un citām valsts, pašvaldības vai nevalstiskajām organizācijām mērķa sasniegšanai.

Prasības:

 • 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kvalifikācija Sociālais darbinieks
 • Saskarsmes un komunikācijas prasmes
 • Prasme sadarboties
 • Empātijas spējas un cieņa pret klientu
 • Ētikas normu ievērošana
 • Atbildības sajūta un lojalitāte

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu uz noteiktu laiku;
 • labus darba apstākļus un aprīkojumu;
 • stabilu atalgojumu (750 EUR )  un sociālās garantijas.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 02.05.2018. sūtīt elektroniski uz e-pastu dace.apine@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 26385047 (Dace Apine)

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina darbā ERGOTERAPEITU

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina  darbā ERGOTERAPEITU.

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”.

Projekta mērķis ir palielināt vienas no diskriminācijas riskiem visvairāk pakļautajām sabiedrības grupām Latvijā – personas ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un personu ar garīga rakstura traucējumiem – integrāciju darba tirgū un sabiedrībā.

Galvenie pienākumi:

 • piedalīties Profesionālās piemērotības novērtēšanas procesā, sniedzot individuālas konsultācijas un novērtējot veselības stāvokļa atbilstību profesiju apguvei;
 • novērtēt klienta funkcionālo stāvokli, sniegt konsultācijas un ergoterapijas pakalpojumus;
 • izvirzīt individuālās rehabilitācijas mērķus un sastādīt plānu to sasniegšanai;
 • sadarbība ar citiem speciālistiem individuālā rehabilitācijas plāna sastādīšanā un īstenošanā;
 • strādāt gan individuāli, gan mazās grupās;
 • izvērtēt ergoterapijas rezultātus un funkcionālā stāvokļa izmaiņas;
 • sniegt konsultācijas darba devējiem par klienta specifiskajiem funkcionālajiem traucējumiem un nepieciešamajiem darba vietas pielāgojumiem.

Prasības:

 • 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kvalifikācija ergoterapeita asistents vai 2.līmeņa augstākā izglītība ergoterapijas specialitātē (sākot ar 3.studiju gadu);
 • saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • empātijas spējas un cieņa pret klientu;
 • prasmes patstāvīgi pieņemt lēmumus un pamatot tos atbilstoši amata kompetencei;
 • atbildības izjūta un lojalitāte;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī.

Piedāvājam:

 • 0,5 slodzes darbu uz noteiktu laiku;
 • labus darba apstākļus un aprīkojumu;
 • stabilu atalgojumu (800.00 euro par veselu slodzi) un sociālās garantijas.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 30.04.2018. sūtīt elektroniski uz e-pastu dace.apine@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 26385047 (Dace Apine)

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā uz vakanto SOCIĀLĀ REHABILITĒTĀJA amatu Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļā

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā uz vakanto SOCIĀLĀ REHABILITĒTĀJA amatu Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļā. 

Galvenie pienākumi:

 • izvērtēt un noteikt klienta sociālās funkcionēšanas šķēršļus, kas traucē iekļauties sabiedrībā;
 • noteikt klienta sociālo prasmju līmeni;
 • piedalīties klienta individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē un īstenošanā;
 • veicināt klienta līdzdarbību profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanā;
 • veicināt klientu sociālo prasmju apguvi, pilnveidi un uzturēšanu;
 • īstenot klienta sociālo aktivizāciju;
 • veicināt klienta interesi, vēlmi un gribu patstāvīgi un pilnvērtīgi iekļauties profesionālās rehabilitācijas procesā un darba tirgū.

Prasības:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar kvalifikāciju – sociālais rehabilitētājs;
 • vēlama pieredze darbā ar personām ar invaliditāti;
 • vēlama pieredze sociālo pakalpojumu jomā;
 • valsts valodas prasme saskaņā ar Valsts valodas likumu (C līmeņa 1.pakāpe);
 • vēlamas krievu valodas zināšanas profesionālā saziņas līmenī;
 • labas sadarbības un saskarsmes prasmes.

Darba vieta – Dubultu prospektā 59, Jūrmalā

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā;
 • stabilu atalgojumu (39. saime, II B līmenis, 5.mēnešalgu grupa);
 • sociālās garantijas.

Sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, rekomendācijas (ja tādas ir) un izglītības dokumentu kopijas līdz 31.05.2018. sūtīt elektroniski uz e-pastu milana.vitina@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 29379679 (Sanita Bļodniece).

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina pieteikties darbā uz vakanto Sociālā rehabilitētāja amata vietu (uz darbinieka prombūtnes laiku)

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina pieteikties darbā uz vakanto Sociālā rehabilitētāja amata vietu (uz darbinieka prombūtnes laiku).

Galvenie pienākumi:

 • vadīt individuālas un grupu nodarbības sociālās rehabilitācijas klientiem, veicinot sociālās funkcionēšanas prasmes;
 • aktivizēt klientu, veicināt klienta motivāciju būt patstāvīgam ikdienā un sociāli aktīvam, aktīvi un mērķtiecīgi pavadīt brīvo laiku;
 • mācīt klientam prasmi saskatīt resursus, identificēt savas vajadzības, izvirzīt mērķi un plānot darbības to sasniegšanai;
 • pēc nepieciešamības sadarboties ar valsts vai pašvaldības  institūcijām, sabiedriskām organizācijām u.tml.

Darba vieta – Jūrmala, Jaundubulti, Dubultu prospekts 71.

Prasības pretendentam:

 • I līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar kvalifikāciju sociālais rehabilitētājs;
 • latviešu valodas zināšanas, saskaņā ar Valsts valodas likumu (C līmeņa 1.pakāpe);
 • krievu valodas zināšanas profesionālās saziņas līmenī;
 • datora lietošanas prasmes (lietotāja līmenī MS Word, Excel, WEB);
 • vēlama pieredze darbā ar dažādu grupu klientiem, attīstot jaunas prasmes;
 • spēja orientēties normatīvajos aktos un sociālajos pakalpojumos;
 • pozitīva attieksme, radošums un vēlme pilnveidot sniegto pakalpojumu;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • prasmes strādāt komandā.

Aģentūra piedāvā:

 • darbu multiprofesionālā rehabilitācijas komandā un iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi darbā ar dažādu grupu klientiem;
 • labus darba apstākļus;
 • stabilu atalgojumu, sociālās garantijas.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 13.04.2018. sūtīt elektroniski uz e-pastu kristine.trautmane@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Tālrunis informācijai 67771046 (Agnese Koha, e-pasts: agnese.koha@siva.gov.lv ).

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā PEDAGOGUS/SKOLOTĀJUS prasmju programmu īstenošanai

Aicinām darbā prasmju programmu PEDAGOGUS/SKOLOTĀJUS, lai personām ar garīga rakstura traucējumiem  individuālā apmācību veidā nodrošinātu prasmju apguvi sekojošās programmās:

 • Preču kraušana noliktavā,
 • Preču ievietošana tirdzniecības zālē,
 • Preču marķēšana,
 • Etiķešu līmēšana,
 • Preču komplektēšana,
 • Ratiņu stumšana noliktavā,
 • Augļu, dārzeņu un līdzīgu produktu  šķirošana,
 • Dokumentu kopēšana,
 • Dokumentu kārtošana,
 • Dārza ravēšana,
 • Stādu sagatavošana un podošana,
 • Dārzeņu stādīšana,
 • Koku un krūmu stādīšana,
 • Koka grebšana,
 • Klūdziņu pīšana,
 • Zaru vākšana, kokmateriālu sakraušana,
 • Ziedu kārtošana,
 • Vainagu izgatavošana,
 • Sveču liešana, materiālu sagatavošana,
 • Virsdrēbju saņemšana, novietošana, uzraudzība,
 • Vienkāršā šūšana ar šujmašīnu,
 • Veļas gludināšana,
 • Veļas šķirošana, marķēšana,
 • Veļas locīšana,
 • Trauku mazgāšana, spodrināšana,
 • Trauku novākšana,
 • Dārzeņu mizošana,
 • Grīdas mazgāšana,
 • Maizes un konditorijas izstrādājumu iesaiņošana,
 • Ziepju izgatavošana,
 • Dežūrēšana, telpu un teritorijas pieskatīšana.

Mācību priekšmetu saturs - amatu mācība, tehnoloģiskie pamati,  sabiedrība un cilvēka drošība, veselīga dzīvesveida pamati, saskarsme. 

Pedagoga galvenie pienākumi:

 • Īstenot prasmju programmu mācību priekšmetus,
 • Uzturēt informāciju par audzēkņu nodarbību apmeklējumu un sekmēm.

Prasības:

 • augstākā akadēmiskā pedagoģiskā vai augstākā profesionālā pedagoģiskā izglītība,
 • pedagoģiskā darba pieredze,
 • ļoti labas saskarsmes un sadarbības prasmes,
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī.

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu vai nepilnas slodzes darba laiku uz noteiktu laiku (uz konkrētas mācību programmas īstenošanas periodu);
 • labus darba apstākļus un aprīkojumu;
 • atalgojumu atbilstoši stundas tarifa likmei. 

Darba vieta – Jūrmala, Slokas iela 61.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra prasmju programmas īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”. 

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 30.04.2018. sūtīt elektroniski uz e-pastu valdis.bogdanovs@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA AICINA DARBĀ MĀJTURĪBAS PEDAGOGU/SKOLOTĀJU

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā mājturības PEDAGOGU/SKOLOTĀJU.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”.

Projekta mērķis ir palielināt vienas no diskriminācijas riskiem visvairāk pakļautajām sabiedrības grupām Latvijā – personas ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un personu ar garīga rakstura traucējumiem – integrāciju darba tirgū un sabiedrībā.

Galvenie pienākumi:

 • Īstenot prasmju programmu mācību priekšmetus,
 • Uzturēt informāciju par audzēkņu nodarbību apmeklējumu un sekmēm.

Darba vieta – Jūrmala, Slokas iela 61.

Prasības:

 • augstākā akadēmiskā pedagoģiskā vai augstākā profesionālā pedagoģiskā izglītība;
 • pedagoģiskā darba pieredze;
 • labas analītiskās un organizēšanas spējas;
 • prasme plānot un organizēt darbu, analizēt sava darba un audzēkņu rezultātus, pieņemt lēmumus, kas saistīti ar mācību darbu;
 • ļoti labas saskarsmes un sadarbības prasmes;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī.

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu uz noteiktu laiku;
 • labus darba apstākļus un aprīkojumu;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas. 

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 30.04.2018. sūtīt elektroniski uz e-pastu valdis.bogdanovs@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 26950179 (Valdis Bogdanovs).

 

SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA (reģistrācijas Nr.90001790030) AICINA DARBĀ PEDAGOGU/SKOLOTĀJU

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina darbā PEDAGOGU/SKOLOTĀJU šādos mācību priekšmetos: Sabiedrība un cilvēka drošība (Personīgā higiēna; Darba tiesības; Darba drošība; Pirmā palīdzība; Rūpes par apkārtējo vidi).

Sociālās integrācijas valsts aģentūra īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”.

Projekta mērķis ir palielināt vienas no diskriminācijas riskiem visvairāk pakļautajām sabiedrības grupām Latvijā – personas ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un personu ar garīga rakstura traucējumiem – integrāciju darba tirgū un sabiedrībā.

Galvenie pienākumi:

 • Īstenot mācību priekšmetus – Personīgā higiēna; Darba tiesības; Darba drošība; Pirmā palīdzība; Rūpes par apkārtējo vidi,
 • Uzturēt informāciju par audzēkņu nodarbību apmeklējumu un sekmēm.

Darba vieta – Jūrmala, Slokas iela 61.

Prasības:

 • augstākā akadēmiskā pedagoģiskā vai augstākā profesionālā pedagoģiskā izglītība;
 • pedagoģiskā darba pieredze;
 • labas analītiskās un organizēšanas spējas;
 • prasme plānot un organizēt darbu, analizēt sava darba un audzēkņu rezultātus, pieņemt lēmumus, kas saistīti ar mācību darbu;
 • ļoti labas saskarsmes un sadarbības prasmes;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī.

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu uz noteiktu laiku;
 • labus darba apstākļus un aprīkojumu;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 30.04.2018. sūtīt elektroniski uz e-pastu valdis.bogdanovs@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 26950179 (Valdis Bogdanovs).

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina darbā sociālo darbinieku Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļā

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina darbā sociālo darbinieku Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļā.

Galvenie pienākumi:

 • Identificēt profesionālās rehabilitācijas klientu, t.sk., profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma saņēmēju sociālās problēmas, apzināt sociālo situāciju, esošo risku ietekmi uz profesijas izvēles procesu, pilnvērtīgu integrēšanos mācību iestādē un sabiedrībā kopumā, sociālo prasmju apguvi un, nepieciešamības gadījumā, vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu;
 • Vadīt klientu individuālo sociālās rehabilitācijas plānu izstrādi, veikt nepieciešamos ierakstus savas kompetences ietvaros, vadīt starpprofesionāļu komandas darbu sociālās rehabilitācijas plānu realizēšanai, motivēt klientus sociālās rehabilitācijas plānu izpildei;
 • Sniegt klientiem nepieciešamo sociālo atbalstu problēmsituāciju gadījumos, konsultēt klientus viņu tiesību un pienākumu jautājumos;
 • Sniegt klientiem nepieciešamo atbalstu karjeras izvēles un darbā iekārtošanās jautājumos;
 • Līdzdarboties potenciālo profesionālās rehabilitācijas klientu, Aģentūras sadarbības partneru un sabiedrības kopumā informēšanā par profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespējām. 

Prasības:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā;
 • profesionālā pieredze sociālo pakalpojumu, sociālās pedagoģijas vai karjeras izvēles jautājumu jomā;
 • vēlama pieredze darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti;
 • latviešu valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • prasme strādāt ar datoru (MS Office);
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • precizitāte veicamo uzdevumu izpildē.

Piedāvājam:

 •  interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā,
 • stabilu atalgojumu (39. saime, III A līmenis, 8.mēnešalgu grupa),
 • sociālās garantijas.

Darba vieta – Slokas iela 68, Jūrmala.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 30.04.2018. sūtīt Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, LV-2015, vai pa e-pastu: milana.vitina@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 29379679 (Sanita Bļodniece)

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina pieteikties uz vakanto fizikālās un rehabilitācijas ārsta amatu

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina pieteikties uz vakanto fizikālās un rehabilitācijas ārsta amatu.

Galvenie pienākumi:

 • klientu veselības un funkcionālā stāvokļa izvērtēšana
 • individuālā rehabilitācijas plāna sastādīšana
 • rehabilitācijas procesa organizēšana un novērtēšana
 • klientu veselības stāvokļa uzraudzība rehabilitācijas kursa laikā

Prasības pretendentam:

 • 2.līmeņa profesionālā augstākā medicīniskā izglītība ar ārsta grādu un sertifikātu Fizikālās un rehabilitācijas ārsta specialitātē;
 • LR VM Ārstniecības personas reģistra apliecība;
 • latviešu valodas zināšanas, saskaņā ar Valsts valodas likumu (C līmenis);
 • vismaz divu svešvalodu – krievu, angļu vai vācu valodas zināšanas profesionālā saziņas līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru (lietotāja līmenī MS Office);
 • spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, augsta atbildības sajūta, lojalitāte;
 • prasme strādāt komandā;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • zināšanas par sociālajiem pakalpojumiem;
 • labas saskarsmes prasmes.

Aģentūra piedāvā:

 • patstāvīgu, atbildīgu un intensīvu darbu uz nenoteiktu laiku;
 • darbu multiprofesionālā rehabilitācijas komandā;
 • stabilu atalgojumu;
 • sociālās garantijas.

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 29.06.2018. sūtītelektroniski uz e-pastu kristine.trautmane@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālr. informācijai: 67771013; 29256581 (Ludmila Jefimova)