Aicinām pievienoties Sociālās integrācijas valsts aģentūras (reģ.Nr.90001790030) kolektīvam pozitīvas, atsaucīgas un atbildīgas personas šādos amatos:

 

DIENESTA VIESNĪCAS PĀRVALDNIEKS

Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļā 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) īsteno profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti. Pakalpojuma laikā personām ir iespēja iegūt izglītību Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un SIVA Koledžā. Izglītības ieguves laikā SIVA nodrošina dienesta viesnīcas pakalpojumu. 

Galvenie pienākumi:

 • uzraudzīt dienesta viesnīcas darbību;
 • piedalīties klientu plūsmas plānošanā un organizēšanā;
 • organizēt dienesta viesnīcas istabu sagatavošanu klientu uzņemšanai un klientu izmitināšanu;
 • nodrošināt dienesta viesnīcas veļas maiņu, veļas noliktavas uzskaiti un veļas aprites dokumentu noformēšanu;
 • uzraudzīt klientiem nodotā inventāra esamību un tehnisko stāvokli;
 • kontrolēt telpu tīrību. 

Prasības:

 • vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
 • pieredze darbā ar klientiem;
 • prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • vēlama pieredze viesnīcas darba organizēšanā;
 • vēlama pieredze darbā ar personām ar invaliditāti;
 • latviešu valodas zināšanas Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī;
 • krievu valodas zināšanas;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • prasmes darbā ar biroja programmu (Microsoft Office, Excel) un biroja tehniku. 

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā;
 • stabilu atalgojumu (3. saime, IIA līmenis, 6.mēnešalgu grupa, no 601.00 euro līdz 750.00 euro par vienu veselu slodzi) un sociālās garantijas (apdrošināšanas polise pēc nostrādātiem sešiem mēnešiem);
 • sociālās garantijas. 

Darba vieta – Dubultu prospektā 59 un Slokas ielā 68, Jūrmalā 

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai. 

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 27.09.2019. sūtīt Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, LV-2015, vai pa e-pastu: personals@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 26489178 (Ausma Rava)

FIZIOTERAPEITS

Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļā

Galvenie pienākumi:

 • klienta fiziskā funkcionālā stāvokļa izmeklēšana, klienta aktivitāšu un dalības izvērtēšana un analīze;
 • fizioterapijas mērķu formulēšana un individuālās rehabilitācijas terapijas izveide;
 • fizioterapijas individuālo un grupu nodarbību vadīšana (nodarbības zālē, baseinā, nūjošana, Slinga terapija u.tml.);
 • klienta izglītošana par fizisko aktivitāšu nozīmi un piemērotu aktivitāšu izvēli veselības un fiziskā funkcionālā stāvokļa saglabāšanai;
 • medicīniskās dokumentācijas aizpildīšana.

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71

Prasības pretendentam:

 • profesionālā bakalaura grāds veselības aprūpē vai profesionālais bakalaura grāds sporta zinātnē ar kvalifikāciju fizioterapeits;
 • reģistrācijas ārstniecības personu reģistrā.
 • valsts valodas zināšanas, saskaņā ar Valodas likumu (augstākās kategorijas līmenī);
 • krievu valodas zināšanas profesionālā saziņas līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru (lietotāja līmenī MS Office, WEB);
 • prasme strādāt komandā, spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus;
 • augsta atbildības sajūta un labas saskarsmes spējas;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu.

Aģentūra piedāvā:
pievienoties mūsdienīgai, profesionālai un motivētai komandai, iegūt lielisku darba pieredzi, ikdienu pavadot dinamiskā darba vidē, labus darba apstākļus, stabilu atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai no 800.00 euro līdz 1070.00 euro un sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem).

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 30.10.2019. sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Tālr. informācijai: 26189990 (Sanita Slikšāne).

ĀRSTS

Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļā

Galvenie pienākumi: 

 • klientu veselības, funkcionālā stāvokļa un līdzdalības potenciāla novērtēšana
 • individuālā rehabilitācijas plāna izveide un rehabilitācijas mērķa izvirzīšana
 • klienta veselības stāvokļa uzraudzība rehabilitācijas kursa laikā
 • korekti un savlaicīgi  dokumentēt rehabilitācijas procesu atbilstoši normatīvajiem aktiem un Aģentūrā noteiktajai kārtībai. 

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71 

Prasības: 

 • ārsta grāds ar specializāciju specialitātē (var būt rezidents)
 • reģistrācija ārstniecības personu reģistrā
 • vēlams sertifikāts specialitātē
 • latviešu valodas prasmes, saskaņā ar Valsts valodas likuma prasībām (augstākās kategorijas līmenī)
 • krievu valodas prasmes profesionālā saziņas līmenī
 • spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, augsta atbildības sajūta
 • prasme strādāt komandā un veidot pozitīvu sadarbību ar pārējiem komandas speciālistiem
 • labas saskarsmes prasmes 

Aģentūra piedāvā: 

 • pievienoties mūsdienīgai, profesionālai un motivētai komandai, iegūt lielisku darba pieredzi, ikdienu pavadot dinamiskā darba vidē, labus darba apstākļus, stabilu atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai no 835.00 euro līdz 1250.00 euro un sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem). 

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 18.10.2019. sūtītelektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Tālr. informācijai: 67771016, 29256581 (Ludmila Jefimova).

AUTO VADĪŠANAS INSTRUKTORS

Jūrmalas profesionālajā vidusskolā 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) īsteno profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar invaliditāti (Klienti). Pakalpojuma ietvaros Klienti iegūst profesionālo izglītību Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Koledžā. Viena no iespējām, ko pakalpojuma ietvaros savam Klientam piedāvā SIVA ir B kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācību. 

Galvenie pienākumi:

 • apmācīt SIVA profesionālās rehabilitācijas klientus braukt ar transporta līdzekli atbilstoši B kategorijai, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumus un Ceļu satiksmes drošības noteikumus. 

Prasības:

 • 1.līmeņa profesionālā augstākā  (koledžas) izglītība;
 • pieredze braukšanas mācību instruktora darbā vismaz 5 gadi;
 • B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja pieredze vismaz 3 gadi (atbilstoši 13.04.2010. MK noteikumu Nr.358 “Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām” 19.punkta un 19.3.punkta prasībām);
 • latviešu valodas prasmes Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī;
 • krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru lietotāja līmenī (MS Office). 

Piedāvājam:

 • darbu uz nenoteiktu laiku, nepilnu slodzi, elastīgo darba laiku,
 • stabilu atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai (23.saime, IIC līmenis, 7.mēnešalgu grupa, alga līdz 685.00 euro par veselu slodzi) un sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise).

Darba vieta – Slokas iela 61, Jūrmala 

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 31.10.2019. sūtīt uz Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļu pa e-pastu: personals@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 26419288 (Normunds Smiltnieks)

AUTO APMĀCĪBU TEORĒTISKO PRIEKŠMETU PASNIEDZĒJS

Jūrmalas profesionālajā vidusskolā 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) īsteno profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar invaliditāti (Klienti). Pakalpojuma ietvaros Klienti iegūst profesionālo izglītību Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Koledžā. Viena no iespējām, ko pakalpojuma ietvaros savam Klientam piedāvā SIVA ir B kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācību.

 Galvenie pienākumi:

 • vadīt B kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmas teorētisko apmācību SIVA profesionālās rehabilitācijas klientiem.

 Prasības:

 • 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • transportlīdzekļu vadītāju teorētiskās apmācības pasniedzēja kvalifikācija (ceļu satiksmes reglamentējošo normatīvo aktu un ceļu satiksmes drošības pasniedzēja apliecība);
 • pieredze teorētisko priekšmetu pasniedzēja darbā;
 • B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja pieredze vismaz 3 gadi (atbilstoši 13.04.2010. MK noteikumu Nr.358 “Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām” 19.punkta un 19.1.punkta prasībām);
 • latviešu valodas prasmes Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī;
 • krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru lietotāja līmenī (MS Office). 

Piedāvājam:

 • darbu uz nenoteiktu laiku, nepilnu slodzi, elastīgo darba laiku,
 • stabilu atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai (23.saime, IIC līmenis, 10.mēnešalgu grupa, alga līdz 685.00 euro par veselu slodzi) un sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise).

Darba vieta – Slokas iela 61, Jūrmala

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 31.10.2019. sūtīt uz Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļu pa e-pastu: personals@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 26419288 (Normunds Smiltnieks)

ERGOTERAPEITS

Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļā 

Galvenie pienākumi:

 • novērtēt klienta spēju veikt ikdienas nodarbes, fiziskās, izziņas un sociālās prasmes, kā arī vides faktoru ietekmi;
 • izvirzīt terapijas mērķi un sastādīt individuālo rehabilitācijas plānu;
 • veicinātu personas neatkarību ikdienas nodarbēs;
 • izglītot un apmācīt personas ar hroniskām – progresējošām saslimšanām ikdienas aktivitāšu veikšanas atvieglošanai;
 • konsultēt klientu un tuviniekus par vides pielāgošanu un tehnisko palīglīdzekļu lietošanu;
 • izvērtēt terapijas rezultātus, sniegt rekomendācijas funkcionālās neatkarības uzlabošanai/saglabāšanai personas dzīves vietā;
 • piedalīties profesionālās piemērotības noteikšanā personām ar invaliditāti, kuras vēlas saņemt profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus, un sniegt rekomendācijas jaunas profesijas apgūšanai, profesionālo zināšanu un prasmju atjaunošanai vai attīstīšanai.

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71

Prasības pretendentam:

 • profesionālā bakalaura grāds veselības aprūpē ar kvalifikāciju ergoterapeits;
 • LR VM Ārstniecības personas reģistra apliecība;
 • sertifikāts specialitātē tiks uzskatīts par priekšrocību;
 • latviešu valodas zināšanas, saskaņā ar Valsts valodas likuma prasībām, krievu valodas zināšanas profesionālās saziņas līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru (lietotāja līmenī MS Office, WEB);
 • spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, augsta atbildības sajūta;
 • labas saskarsmes spējas;
 • prasme strādāt komandā;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu.

 Aģentūra piedāvā

pievienoties mūsdienīgai, profesionālai un motivētai komandai, iegūt lielisku darba pieredzi, ikdienu pavadot dinamiskā darba vidē, labus darba apstākļus, stabilu atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai no 800.00 euro līdz 1070.00 euro un sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem).

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju sūtīt līdz 27.09.2019. elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Tālr. informācijai: 28260020 (Diāna Čunčule) vai 67771013; 29256581 (Ludmila Jefimova).

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015.