Vēsture

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) izveide aizsākta ar 1991.gadā dibināto “Republikānisko rehabilitācijas centru” (RRC), kura mērķi bija personu ar invaliditāti arodapmācība un pārapmācība, nodrošinot arī ārsta, sociālpedagoga, psihologa un medicīnisko palīdzību, kā arī brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Īpašs ir 1992.gads, kad Labklājības ministrija (LM) un Hamburgas personu ar invaliditāti pārapmācības centra speciālisti kopīgi izstrādāja koncepciju par personu ar invaliditāti profesionālās rehabilitācijas centra izveidi Latvijā. Tādējādi Latvijā tika uzsākta profesionālās rehabilitācijas sistēmas izveide, kāda raksturīga Vācijā un Austrijā – centralizētas un specializētas institūcijas ar nacionālu vai reģionālu nozīmi. Tika uzbūvēts profesionālās rehabilitācijas centrs, kurā 1992.gadā septembrī mācības uzsāka 40 audzēkņi elektronisko iekārtu tehniķa un tirdzniecības uzņēmējdarbinieka specialitātēs.2002.gadā RRC nosaukums tika nomainīts uz „Koledža RRC”.

Tolaik Jūrmalā atradās arī valsts uzņēmums „Veselības centrs „Jaundubulti”” (dibināts 1986.gada 3.martā kā sanatorija), kas nodrošināja valsts finansētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (ārstnieciskās vannas, medicīniskās dušas, fizikālās terapijas, masāžas, fizioterapeita, ergoterapeita, psihologa pakalpojumus u.c.). 2004.gada 15.aprīlī, apvienojot abas institūcijas „Koledža RRC” un „Veselības centrs „Jaundubulti””, tika izveidota valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”, par darbības mērķi izvirzot personu ar invaliditāti un personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālās integrācijas veicināšanu. Ar 2008.gada 12.aprīli valsts aģentūras nosaukums tika mainīts uz Sociālās integrācijas valsts aģentūru (SIVA).

2014.gads.

 • 29. septembrī Sociālās integrācijas valsts aģentūrā tika dibināta Konsultatīvā padome, lai, tiekoties politikas veidotājiem, politikas ieviesējiem un sabiedrības pārstāvjiem rastu efektīvus, inovatīvus un ilgtspējīgus risinājumus Padomes kompetences jomā esošu jautājumu risināšanai;
 • 28. maijā par Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktori kļuvusi Ilona Jurševska.

2013.gads.

 • Jūrmalas profesionālajā vidusskolā izstrādātas un licencētas divas jaunas izglītības programmas – „Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana” un „Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas” ar kvalifikāciju „Palīgšuvējs”.
 • Jūrmalas profesionālajā vidusskolā akreditētas 12 izglītības programmas (ar akreditācijas termiņu līdz 2019.gadam):
  • profesionālās vidējās izglītības programmas – Datorsistēmas ar kvalifikāciju "Datorsistēmu tehniķis" un Komerczinības ar kvalifikāciju "Rūpniecības komercdarbinieks";
  • arodizglītības programmas – Ēdināšanas pakalpojumi ar kvalifikāciju "Pavārs", Elektrotehnika un elektronika ar kvalifikāciju "Elektrotehnikas montētājs", un Grāmatvedība ar kvalifikāciju "Uzskaitvedis”;
  • profesionālās pamatizglītības programmas – Ēdināšanas pakalpojumi ar kvalifikāciju "Pavāra palīgs", Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas ar kvalifikāciju "Palīgšuvējs" un Komerczinības ar kvalifikāciju "Tirdzniecības zāles darbinieks";
  • profesionālās tālākizglītības programmas – Mājturība ar kvalifikāciju "Veļas mazgātājs un gludinātājs", Grāmatvedība ar kvalifikāciju "Uzskaitvedis” un Datoru lietošana ar kvalifikāciju "Informācijas ievadīšanas operators";
  • profesionālās pilnveides programma – Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana ar pilnveidi "Apdrukas tehnoloģijas".

2012.gads.

 • Aģentūrā uzsākta ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas rindu koordinēšana, kā arī sociālās rehabilitācijas koordinēšana atkarīgām pieaugušām personām un bērniem un sociālās rehabilitācijas koordinēšana cilvēku tirdzniecības upuriem.
 • Jūrmalas profesionālajā vidusskolā izstrādātas un licencētas divas jaunas izglītības programmas – „Komerczinības” ar kvalifikāciju „Tirdzniecības zāles darbinieks” un „Mājturība” ar kvalifikāciju „Veļas mazgātājs un gludinātājs”.
 • ERAF projekta ietvaros Slokas ielā 61, Jūrmalā izveidotas divas elektronikas mācību telpas un praktisko nodarbību telpa – veļas mazgātava.
 • KPFI projekta ietvaros veikta  dienesta viesnīcas telpu siltināšana  , bet Dubultu pr.71 veikta saules kolektoru uzstādīšana karstā ūdens sagatavošanai.

2011.gads.

 • Izglītības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un pieejamības nodrošināšanai veikta piecu izglītības programmu „Mārketings un nodokļi”, „Cilvēku resursu vadība”, „Grāmatvedība un nodokļi”, „Viesnīcu servisa vadība” un ”Komerczinības, kvalifikācija ”Rūpniecības komercdarbinieks”” pielāgošana tālmācības procesa vajadzībām.
 • Lai pilnveidotu vidi, veikta ēka renovācija Slokas ielā 68 (ēkas siltināšana, logu, grīdas seguma un ventilācijas sistēmas nomaiņa, 6 sanitāro mezglu renovācija), mācību virtuves un ēdnīcas paplašināšana, kā arī pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem. 

2010.gads.

 • Pilnveidota videokonferenču un tālmācības sistēma „Moodle”, kas nodrošina pasniedzēju un izglītojamo komunikāciju un materiālu apmaiņu e – vidē.
 • Dubultu pr.71 veikta telpu renovācija, kuras rezultātā ir izveidoti 60 jauni numuri, t.sk. 22 numuri pielāgoti personām ar dažādiem funkcionālajiem traucējumiem – gan kustību traucējumiem, gan dzirdes un redzes traucējumiem. Ūdens dziedniecības, ārstniecisko vannu un zemūdens masāžas procedūru kabineti aprīkoti ar stacionārajiem pacēlājiem, kas ļauj bez ierobežojuma sniegt pakalpojumu personām ar izteiktiem kustību traucējumiem, kā arī ir uzlaboti darba apstākļi medicīniskajam personālam, izvairoties no smaguma celšanas pārslodzēm.
 • Veikta medicīniskā aprīkojuma iegāde un ieviesti jauni fizikālās terapijas pakalpojumi: sāls terapija, tvaika pirts, limfodrenāžas zābaki, slinga terapija, kā arī ierīkota trenažieru zāle.
 • Uzsākta Nacionālo bruņoto spēku karavīru pēcmisijas rehabilitācija.

2009.gads. Veikti rekonstrukcijas darbi Slokas ielā 68, kuru ietvaros, izveidota uzbrauktuve-pāreja klientiem ratiņkrēslos, bet dienesta viesnīcā profesionālās rehabilitācijas saņēmējiem izremontētas 27 istabiņas, t.sk. 20 telpas pielāgotas personām ratiņkrēslos.

2008. gads. V/a "Sociālās integrācijas centrs" mainīts nosaukums. Ar 12. aprīli tā saucas Sociālās integrācijas valsts aģentūra.

2006.-2007. gads. Izveidoti atbalsta punkti Latvijā.

2005. gads. Kopā ar 11 nacionālajiem un 5 ārvalstu partneriem SIC uzsāk EQUAL projektu „Invalīdu nodarbinātības veicināšana”.

2004. gads. Apvienojot Koledžu RRC un Valsts veselības centru „Jaundubulti”, tiek izveidota Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”.

2003. gads. Akreditētas visas studiju programmas un koledža kopumā.

2002. gads. Nosaukuma maiņa - Koledža RRC.

2001. gads. Sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi atklāj Dienas centru personām ar garīga rakstura traucējumiem.

2000. gads. Jauna mācību korpusa atvēršana Dubultos, Slokas ielā 61.

1999. gads. RRC iesaistās Izglītības un zinātņu ministrijas īstenotajā ES Phare programmā “Biznesa izglītības reforma Latvijā” un uzsāk koledžas programmu realizāciju.

1998. gads. RRC uzsāk realizēt izglītības programmas tālmācībā.

1995. gads. Jauna mācību korpusa Dubultos atvēršana, piedaloties Vācijas Federatīvās Republikas darba un sociālās nodrošināšanas ministram dr. N. Blūmam un Latvijas Republikas Labklājības ministram A.Bērziņam.

1992. gads. Latvijas Republikas labklājības ministrs un Vācijas Federatīvās republikas Darba un sociālās nodrošināšanas ministrs paraksta līgumu par palīdzību paraugveida profesionālās rehabilitācijas centra izveidē Latvijā. RRC atklāj mācību klases Ķemeros divām specialitātēm.

1991. gads. Latvijas Republikas Ministru padome pieņem lēmumu Nr. 252 par Republikas Rehabilitācijas centra (RRC) izveidi.