Par veselības apdrošināšanas polisēm
Apkalpojam cilvēkus ar visu veselības apdrošināšanas kompāniju polisēm. Jautājiet savai apdrošināšanas kompānijai, kuru no SIVA sniegtajiem pakalpojumiem tā atmaksā.
Tiešie sadarbības līgumi ir noslēgti ar:

  • AAS „Gjensidige Baltic” - http://www.gjensidige.lv/ (ārstniecības un veselības veicināšanas pakalpojumi);
  • Seesam Insurance AS Latvijas filiāle - https://www.seesam.lv/ (ārstniecības un veselības veicināšanas pakalpojumi);
  • Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle - https://www.compensalife.eu (ārstniecības un veselības veicināšanas pakalpojumi);
  • If P&C Insurance AS Latvijas filiāle - https://www.if.lv (ārstniecības un veselības veicināšanas pakalpojumi).