Psihologa pakalpojumi

 
 
 
Psihologs ir speciālists ar padziļinātām zināšanām par cilvēku, cilvēka uzvedību, domāšanas veidu un attiecībām ar citiem cilvēkiem.
 
Piedāvājam:
 • individuālās konsultācijas,
 • pāru un ģimenes konsultācijas,
 • grupu nodarbības un tematiskās lekcijas:
  • relaksācijas nodarbības,
  • saskarsmes nodarbības,
  • stresa menedžmentu,
  • sevis izzināšanas un personības pilnveidošanas treniņus,
  • nodarbības klientiem ar atkarībām (klienta motivēšana atkarību veicinoša dzīvesveida pārtraukšanai),
  • līdzatkarības nodarbības (nodarbības paredzētas klientam, kuram ir attiecības ar atkarīgu personu).