Par veselības apdrošināšanas polisēm

Rūpējoties par savu darbinieku un klientu ērtībām, ir noslēgti tiešie sadarbības līgumi par ātrāku un ērtāku norēķināšanos, izmantojot informācijas sistēmu “SmartMedical”.

Tiešie sadarbības līgumi ir noslēgti ar:

  • AAS „Gjensidige Baltic” - http://www.gjensidige.lv/ (ārstniecības un veselības veicināšanas pakalpojumi);
  • Seesam Insurance AS Latvijas filiāle - https://www.seesam.lv (ārstniecības un veselības veicināšanas pakalpojumi);
  • Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle - https://www.compensalife.eu (ārstniecības un veselības veicināšanas pakalpojumi);
  • AAS „BTA Baltic Insurance Company” - https://www.bta.lv (ārstniecības un veselības veicināšanas pakalpojumi).
  • AS „If P&C Insurance" Latvijas filiāle” - https://www.if.lv/privatpersonam (ārstniecības un veselības veicināšanas pakalpojumi).
  • ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle https://www.ergo.lv (ārstniecības un veselības veicināšanas pakalpojumi);

Ja Jums ir apdrošināšanas polise, aicinām pirms pakalpojuma pieteikšanas jautāt savai apdrošināšanas kompānijai, kuru no SIVA sniegtajiem pakalpojumiem, tā apmaksā.