ārstnieciskie pakalpojumi fotogrāfijas

Ārstnieciskie pakalpojumi

Mūsu pieredzējušie speciālisti palīdzēs uzlabot veselību un stabilizēt funkcionēšanas stāvokli! Procedūras varat saņemt ambulatori vai stacionāri. Konsultējieties ar savu ģimenes/ ārstējošo ārstu par veselību uzlabojošām procedūrām vai piesakieties uz konsultāciju pie SIVA speciālistiem.

Būtiska informācija Covid-19 infekcijas izplatības laikā

Lūdzam ņemt vērā, ka ambulatorus rehabilitācijas pakalpojumus SIVA sniedz klientam, ja klients iesniedz dokumentu, ka viņam veikts Covid-19 tests ne agrāk kā trīs dienas pirms iestāšanās SIVA un tas ir negatīvs.

Lai mazinātu riskus SIVA darbiniekiem, klientiem, viesiem un apmeklētājiem inficēties ar Covid-19, ir izstrādāts un apstiprināts "Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu plāns sociālās rehabilitācijas pakalpojuma no valsts budžeta līdzekļiem, maksas rehabilitācijas pakalpojuma, ambulatorā pakalpojuma un viesu izmitināšanas pakalpojuma īstenošanai Dubultu prospektā 71, Jūrmalās".

Pakalpojumu pieejamība

SIVA telpas ir pilnībā pieejamas cilvēkiem ar funkcionēšanas traucējumiem, nodrošinot iespēju pārvietoties pa visiem ēkas stāviem, izmantot liftu, ērti iekļūt un izkļūt no ēkas, jo darbojas automātiskās durvis. Klientiem ar kustību traucējumiem ir pieejamas pielāgotas pakalpojumu saņemšanas telpas. SIVA telpās katrā stāvā ir speciāli pielāgota tualetes telpa personām ar funkcionēšanas traucējumiem.

Ārstniecības iestādes kods: 130014001

Ārstu konsultācijas un uzraudzība


SIVA ārsti:

 • novērtē klienta veselības un funkcionēšanas stāvokli;
 • izstrādā individuālo rehabilitācijas plānu un uzrauga tā īstenošanas gaitu;
 • nosaka režīmu un veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšanu.

Ergoterapija

Novērtē klienta spēju veikt ikdienas aktivitātes, fiziskās, izziņas un sazināšanās prasmes, kā arī iegūst informāciju par fizisko vidi un sociālo vidi.

Piedāvājam individuālas konsultācijas un nodarbības, ar mērķi palīdzēt apgūt/atgūt prasmes, kas ļauj klientam būt neatkarīgam ikdienas aktivitātēs. Kā arī piedāvājam grupu nodarbības.

Fizioterapija

Novērtē klienta funkcionēšanas stāvokli, gaitu, stāju, līdzsvaru, mobilitāti.

Piedāvājam konsultācijas, nodarbības grupā vai individuāli, nūjošana, slinga terapija, ārstniecisko vingrošanu baseinā un individuāla vingrinājumu kompleksa izstrādi.

Psihologa atbalsts

Novērtē klienta psihosociālo stāvokli, motivāciju, sadarbības prasmes, personības izaugsmes resursus u.c.

Piedāvājam individuālas vai ģimenes konsultācijas, atbalsta grupas nodarbības, relaksācijas nodarbības, treniņus, tematiskus seminārus.

Sociālais darbs

Sociālais darbinieks:

 • vada sociālo rahabilitācijas gaitu;
 • novērtē klienta pašaprūpes mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto funkcionēšanas traucējumu smaguma pakāpi atbilstoši Bartela indeksam;
 • nosaka sociālās vides un klienta personīgos faktorus un ar tiem saistītās sociālās funkcionēšanas grūtības.

Sociālais rehabilitētājs:

 • veic sociālās funkcionēšanas novērtēšanu, diagnosticē sociālās barjeras, novērtē klienta sociālo prasmju un aktivitātes līmeni;
 • attīsta un pilnveido saziņas, sadarbības prasmes, jaunas radošas prasmes;
 • aktivizē klienta esošās, kā arī attīsta junas sadzīves tradīcijas;
 • motivē klientu pārmaiņām un iekļauties sabiedrībā;
 • motivē un iesaista klientu brīvā laika, kultūras un izglītojošos pasākumos;
 • novērtē pārmaiņas klienta uzvedībā, izvērtē un piesaista resursus, māca klientam prasmi orientēties savā sociālajā apkārtnē;
 • veido interešu apmācības grupas.

Piedāvājam sociālā darbinieka konsultācijas, sociālā rehabilitētāja individuālās vai grupu nodarbības, aprūpētāja atbalstu.

Funkcionālā diagnostika

EKG, laboratoriskie izmeklējumi, ekspresdiagnostika - cukura līmeņa noteikšana, asinspiediena kontrole.

Fizikālā terapija

Piedāvājam magnetoterapiju, lāzeromagnetoterapiju, ultraskaņu un fonoforeze, darsonvalizāciju, presoterapiju, vibromasāžu, inhalācijas, sāls terapiju, gaismas terapiju, Amplipulss un TENS procedūras.

Ūdens dziedniecība

Piedāvājam:

 • ārsnieciskās vannas (skuju - perļu, sāls);
 • ārstnieciskās dušas (cirkulārā, Šarko, ascendējošā);
 • zemūdens masāžu.

Ārstnieciskās aplikācijas

Piedāvājam ārstnieciskās aplikācijas ar dūņām, mālu, ozokerītu (kalnu vaska) un parafīnu.

Masāža


Piedāvājam klasisko, segmentāro un bērnu masāžu.

Jautā savai apdrošināšanas kompānijai, kurus no mūsu sniegtajiem pakalpojumiem tā apmaksā!

Maksas pakalpojumu Aģentūra nodrošina, ja klients ir veicis priekšapmaksu par pakalpojumu vai iesniedzis garantijas vēstuli.

Aģentūra atmaksā naudu klientam par apmaksāto, bet neizmantoto maksas pakalpojumu, pamatojoties uz Aģentūrā reģistrētu klienta iesniegumu, ko klients iesniedz ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms maksas pakalpojuma uzsākšanas vai pārtraukšanas. 

Skaidras naudas iemaksas ierobežojumi:

 • laika posmā no 1.oktobra līdz 31.maijam EUR 250.00 (divi simti piecdesmit euro 00 euro centi) apmērā viena rēķina ietvaros;
 • laika posmā no 1.jūnija līdz 30.septembrim EUR 500.00 (pieci simti euro 00 euro centi) apmērā viena rēķina ietvaros.

Par pakalpojumiem, kas pārsniedz šo limitu, maksājums jāveic ar bankas pārskaitījumu, norādot savu vārdu, uzvārdu, maksājuma mērķi vai rēķina numuru. Maksājuma apstrādes ilgums ir līdz 3 (trīs) dienām.