Izglītība

Jūrmalas profesionālajā vidusskolā ir iespēja iegūt profesionālo izglītību un kvalifikāciju. Koledžā - pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra nodrošina no valsts budžeta finansētu profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu personām darbspējīgā vecumā, ja personai ir noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte un personai pēc profesionālās piemērotības noteikšanas ir rekomendēta profesionālās izglītības programmas apguve Jūrmalas profesionālajā vidusskolā vai Koledžā.

Profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas laikā klients:

  • apgūst profesionālās izglītības programmu;
  • saņem ārsta, psihologa, ergoterapeita, fizioterapeita un citu speciālistu konsultācijas;
  • aktīvi piedalās veselības uzlabošanas pasākumos;
  • saņem izmitināšanu dienesta viesnīcā un ēdināšanu, izvērtējot nepieciešamību;
  • klients ar dzirdes traucējumiem saņem no valsts budžeta līdzekļiem finansētu surdotulka atbalstu, ko nodrošina Latvijas Nedzirdīgo savienība;
  • var apgūt B kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas apmācību, ja personai nav medicīnisku kontrindikāciju transportlīdzekļa vadīšanai.

Aicinām ikvienu interesentu mācīties Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un studēt Koledžā par maksu, kas noteikta Sociālās integrācijas valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādī.