Koledžas foto

Koledža

Pie mums - SIVA Koledžā - varat iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Ar iegūtajām zināšanām būsiet konkurētspējīgs darba tirgū un varēsiet turpināt studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās citās augstskolās.

Kas studē SIVA Koledžā?

 • jaunieši pēc vidusskolas;
 • jaunieši pēc profesionālās vidusskolas;
 • pieaugušie ar vidējo izglītību;
 • citu augstskolu absolventi,kuri vēlas aktualizēt savas zināšanas vai mainīt specialitāti.

Priekšrocības:

 • cilvēkiem ar invaliditāti iespēja studēt par valsts līdzekļiem;
 • iespēja izvēlēties sev vēlamo studiju formu – pilna laika klātiene vai nepilna laika klātiene;
 • mācību telpas un apkārtējā vide ir iekārtota atbilstoši visiem mūsdienu standartiem, tajā skaitā - pilnībā pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Mēs piedāvājam:

 • studijas augsti kvalificētu pasniedzēju, savas nozares speciālistu vadībā;
 • iespēju izmantot modernu bibliotēku ar jaunākajiem mācību materiāliem;
 • karjeras veidošanas speciālista palīdzību, atrodot prakses un/vai darba vietu;
 • speciālistu - ārsta, ergoterapeita, fizioterapeita, psihologa, sociālā darbinieka u.c. atbalstu;
 • veselības uzlabošanas vai nostiprināšanas procedūras;
 • iesaistīties studentu pašpārvaldē, kurā varat aizstāvēt studentu intereses skolā un sabiedrībā, kā arī organizēt pasākumus;
 • plašas iespējas aktīvai brīvā laika pavadīšanai, piemēram, pie mums ir vokālais ansamblis, dažādas sporta nodarbības, baseins, trenažieru zāle, tiek rīkoti tematiskie vakari;
 • ēdināšanu;
 • izmantot mājīgu dienesta viesnīcu.

Sadarbojamies ar:

 •     Ekonomikas un kultūras augstskolu,
 •     Rīgas Tehnisko universitāti,
 •     Biznesa Augstskolu „Turība”,
 •     Latvijas Lauksaimniecības universitāti,
 •     Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolu.

Koledžas diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ļauj turpināt studijas augstākās izglītības iestādēs jau 2. vai 3. kursā atbilstošā specialitātē. Katru pretendenta pieteikumu izvērtē individuāli un pielīdzina apgūto studiju kursu apjomu studiju turpināšanai citā augstskolā.

Par mācību programmām lasiet šeit.
Par uzņemšanas kārtību un noteikumiem lasiet šeit

Koledžas kvalitātes vadības sistēmas procesi